Метанол

хемиско соединение

Метанол е наједноставен претставник од групата на алкохоли. Неговите метаболити се многу токсични за човечкиот организам. Доколку се внесе во организмот во мали количини доведува до слепило, а во поголеми и до смрт.

Метанол
Methanol
Methanol
Methanol
Methanol
Назнаки
67-56-1 X mark.svgН
ChemSpider 864
Jmol-3D слики Слика
RTECS број PC1400000
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед безбојна течност
Густина 0.7918 g/cm3
Точка на топење
Точка на вриење
miscible
Киселост (pKa) ~ 15.5
Вискозитет 0.59 mPa·s at 20 °C
Диполен момент 1.69 D (gas)
Штетност
EU класификација запаллив (F)
токсичен (T)
R-фрази R11, R23/24/25, R39/23/24/25
S-фрази (застарено) (S1/2), S7, S16, S36/37, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
3
1
 
Температура на запалување 11 °C
Слични супстанци
Слични алкохоли етанол
пропанол
бутанол
Слични супстанци Chloromethane
Methoxymethane
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

НаводиУреди