Море

голема и солена водена маса

Море — водна повшина на Земјата, која е во меѓусебна врска со останати водни површини еднакви или слични по физичките и хемиските својства. Морињата припаѓаат на четири океана: Атлански, Индиски, Тихи и Северен Леден. Морињата можат да бидат средоземни (помеѓу континентите), внатрешни (во континентите), рабни (кои ги следат рабовите на континентите) и затворени (самостојни и неповрзани целини). Најголемиот број на мориња припаѓаат на рабната група.

Залез на сонцето на море

Список на морињата поделени по океаниУреди

Тихи ОкеанУреди

Северен Леден ОкеанУреди

Атлантски ОкеанУреди

Индиски ОкеанУреди

Затворени морињаУреди

Вонземски морињаУреди

Месечево Море е огромна базалтна рамнина на Месечината кое старите астрономи ја сметале за море од водена маса, па затоа и ја нарекле море.

Се претпоставува дека има течна вода под површината на некој од сателитите од кој е најзначајна Европа.

НаукаУреди

Поимот „море“ се користи и во квантната физика. Дираково море кое е толкување за негативната енергија која ја содржи вакуумот.

Морето како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Морето се јавува како честа тема во уметноста и во популарната култура.

Морето како тема во книжевностаУреди

Морето како тема во филмотУреди

Морето како тема во музикатаУреди

НаводиУреди

 1. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 203.
 2. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 205.
 3. Johan Volfgang Gete, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 97.
 4. Johan Volfgang Gete, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 26-27.
 5. Мак Диздар, Горчин. Скопје, Македонска книга, стр. 74.
 6. Italo Kalvino, Kosmikomike: stare i nove. Beograd: Paidea, 2008, стр. 220-228.
 7. Ѓорѓи Крстевски, Другата страна. Скопје: Бегемот, 2019, стр. 55-57.
 8. Преводи на литературни дела од автори кои добиле Нобелова награда. Битола: НИД „Микена“, 2010.
 9. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 9-10.
 10. Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена. Скопје: Македонска книга, Култура, Мисла, Наша книга, 1982, стр. 83.
 11. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 34.
 12. Бранко Миљковиќ, Избор. Скопје: Мисла, Култура и Македонска книга, 1988, стр. 79.
 13. Miodrag Pavlović, Izabrane pesme. Beograd: Rad, 1979, стр. 45-46.
 14. Šandor Petefi, Sloboda i ljubav. Beograd: Rad, 1969, стр. 77.
 15. Живко Ст. Ризовски, Дете и светулка. Скопје: Наша книга, 1995, стр. 36.
 16. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 97-98.
 17. Djorđe Živanović, „Adolf Rudnjicki“, во: Adolf Rudnjicki, Zlatni prozori. Beograd: Rad, 1961, стр. 124.
 18. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 279.
 19. Hajnrih Hajne, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 69-70.
 20. Hajnrih Hajne, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 65-67.
 21. Пази се! Доаѓа Cinedays 13. Скопје: Младински културен центар, 2014, стр. 20.
 22. YouTube, Claude Debussy - La Mer (пристапено на 22.1.2017)
 23. YouTube, Divlje Jagode - Krivo je more (пристапено на 12.12.2017)
 24. Discogs, Mastodon – Leviathan (пристапено на 28 јануари 2021)
 25. YouTube, Split Enz-True Colours (Full Album) 1980 (пристапено на 6.6.2017)
 26. DISCOGS, Hüsker Dü ‎– Zen Arcade (пристапено на 3.12.2020)
 27. YouTube, beat happening - beat happening (full album) (пристапено на 23.8.2017)
 28. Discogs, John Lee Hooker ‎– Chill Out (пристапено на 26.11.2020)
 29. Neutral Milk Hotel - In The Aeroplane Over The Sea (пристапено на 3.5.2017)
 30. DISCOGS Anastasia (3) ‎– Nocturnal (пристапено на 10.6.2018)
 31. Meri Cetinic - More (sea) - YouTube (пристапено на 3.12.2017)
 32. YouTube, Meri Cetinić - Malo mora na mom dlanu (пристапено на 3.12.2017)