Земја

појаснителна страница на Википедија

Поимот „земја“ во македонскиот јазик ја означува: