Список на окрузи во Полска

список на статии на Викимедија

Ова е азбучен список на сите 380 окрузи во Полска.

Карта на окрузите во Полска.

Округот, наречен повјат (полски: powiat) е второстепена единица на месната управа на Полска. Потчинета е на војводството (województwo), а самата е поделена на општини (gminy). На списокот се претставени сите 314 земски окрузи (powiaty ziemskie) и сите 66 градски окрузи (miasta na prawach powiatu или powiaty grodzkie), кои немаат општини.

На списокот се дадени следниве информации:

  • име на македонски
  • изворно име на полски
  • седиште (градските окрузи немаат седиште). Напати седиштето не е дел од округот бидејќи претставува градски округ само по себе; во овие случаи градот е со задебелени букви.
  • војводство во кое се наоѓа округот.
  • површина во квадратни километри
  • број на општини во округот (градските немаат општини).
  • население на округот во 2006 г.[1]
Округ Изворно име Седиште Војводство Површина
(км2)
Општини Население
Александрувски powiat aleksandrowski Александрув Кујавски Кујавско-поморско 475,61 9 55.195
Аугустувски powiat augustowski Аугустув Подласко 1.658,27 7 58.966
Бартошички powiat bartoszycki Бартошице Варминско-мазурско 1.308,54 6 61.354
Белхатувски powiat bełchatowski Белхатув Лоѓско 969,21 8 112.640
Бенѓински powiat będziński Бенѓин Шлеско 368,02 8 151.122
Бжежински powiat brzeziński Бжежини Лоѓско 358,51 5 30.600
Бжешки powiat brzeski Бжег Ополско 876,52 6 92.361
Бжешки powiat brzeski Бжеско Малополско 590 7 90.214
Бжозувски powiat brzozowski Бжозув Поткарпатско 540,39 6 65.254
Бидгошки powiat bydgoski Бидгошч Кујавско-поморско 1.394,8 8 95.773
Бидгошч Biała Podlaska градски округ Кујавско-поморско 175 364.953
Билгорајски powiat biłgorajski Билгорај Лублинско 1.677,79 14 104.267
Битом Bytom градски округ Шлеско 69,43 187.205
Битувски powiat bytowski Битув Поморско 2.192,81 10 75.313
Болеславјечки powiat bolesławiecki Болеславјец Долношлеско 1.303,26 6 88.343
Бохењски powiat bocheński Бохња Малополско 649,28 9 100.382
Брањевски powiat braniewski Брањево Варминско-мазурско 1.204,54 7 43.781
Бродњички powiat brodnicki Бродњица Кујавско-поморско 1.038,79 10 75.054
Буски powiat buski Буско-Здруј Светокришко 967,39 8 73.940
Бјала Подласка Biała Podlaska градски округ Лублинско 49,40 58.010
Бјалисток Białystok градски округ Подласко 102,12 295.210
Бјалисточки powiat białostocki Бјалисток Подласко 2.984,64 15 136.797
Бјалобжешки powiat białobrzeski Бјалобжеги Мазовско 639,28 6 33.545
Бјалогардски powiat białogardzki Бјалогард Западнопоморско 845,36 4 48.241
Бјалски powiat bialski Бјала Подласка Лублинско 2.753,67 19 113.764
Бјелски powiat bielski Бјелск Подласки Подласко 1.385,2 8 60.047
Бјелски powiat bielski Бјелско-Бјала Шлеско 457,23 10 150.764
Бјелско-Бјала Bielsko-Biała градски округ Шлеско 124,51 176.678
Бјеруњско-ленѓински powiat bieruńsko-lędziński Бјеруњ Шлеско 156,68 5 55.868
Бјешчадски powiat bieszczadzki Устшики Долне Поткарпатско 1.138,17 3 22.213
Вадовички powiat wadowicki Вадовице Малополско 645,74 10 154.304
Валбжишки powiat wałbrzyski Валбжих Долношлеско 514,18 9 184.594
Валчки powiat wałecki Валч Западнопоморско 1.414,79 5 54.639
Варшава Warszawa градски округ Мазовско 517 1.700.536
Вејхеровски powiat wejherowski Вејхерово Поморско 1.279,84 10 181.834
Венгожевски powiat węgorzewski Венгожево Варминско-мазурско 693,43 3 23.641
Венгрувски powiat węgrowski Венгрув Мазовско 1.219,18 9 67.823
Вжешњански powiat wrzesiński Вжешња Големополско 704,19 5 73.778
Високомазовјечки powiat wysokomazowiecki Високе Мазовјецке Подласко 1.288,49 10 59.719
Вишкувски powiat wyszkowski Вишкув Мазовско 876,49 6 71.558
Вјелички powiat wielicki Вјеличка Малополско 427,8 5 105.266
Вјелуњски powiat wieluński Вјелуњ Лоѓско 927,69 10 78.260
Вјерушувски powiat wieruszowski Вјерушув Лоѓско 576,22 7 42.336
Влодавски powiat włodawski Влодава Лублинско 1.256,27 8 40.052
Влоцлавек Włocławek градски округ Кујавско-поморско 84,32 119.608
Влоцлавечки powiat włocławski Влоцлавек Кујавско-поморско 1.472,34 13 85.339
Влошчовски powiat włoszczowski Влошчова Светокришко 906,38 6 47.137
Воломински powiat wołomiński Воломин Мазовско 955,37 12 202.444
Волувски powiat wołowski Волув Долношлеско 675 3 47.445
Волштински powiat wolsztyński Волштин Големополско 680,03 3 54.718
Вомбжеженски powiat wąbrzeski Вомбжежно Кујавско-поморско 501,31 5 34.886
Вонгровјечки powiat wągrowiecki Вонгровјец Големополско 1.040,8 7 67.606
Воѓиславски powiat wodzisławski Воѓислав Шлонски Шлеско 286,92 9 155.228
Вроцлав Wrocław градски округ Долношлеско 293 635.280
Вроцлавски powiat wrocławski Вроцлав Долношлеско 1.116,15 9 101.913
Всховски powiat wschowski Всхова Лубушко 624,82 3 38.958
Гарволински powiat garwoliński Гарволин Мазовско 1.284,29 14 106.227
Гдањск Gdańsk градски округ Поморско 262 457.630
Гдањски powiat gdański Прушч Гдањски Поморско 793,17 8 85.566
Гдиња Gdynia градски округ Поморско 136 252.443
Гижички powiat giżycki Гижицко Варминско-мазурско 1.118,74 6 56.863
Гливице Gliwice градски округ Шлеско 134,20 199.099
Гливички powiat gliwicki Гливице Шлеско 663,35 8 114.963
Глогувски powiat głogowski Глогув Долношлеско 443,06 6 87.651
Глупчички powiat głubczycki Глубчице Ополско 673,1 4 50.326
Гожув Вјелкополски Gorzów Wielkopolski градски округ Лубушко 86 125.204
Гожувски powiat gorzowski Гожув Вјелкополски Лубушко 1.213,32 7 65.546
Голдапски powiat gołdapski Голдап Варминско-мазурско 771,93 3 26.989
Голењувски powiat goleniowski Голењув Западнопоморско 1.616,99 6 78.738
Голупско-добжињски powiat golubsko-dobrzyński Голуб-Добжињ Кујавско-поморско 612,98 6 45.060
Горлички powiat gorlicki Горлице Малополско 967,36 10 106.540
Гостињински powiat gostyniński Гостињин Мазовско 615,56 5 47.034
Гостињски powiat gostyński Гостињ Големополско 810,34 7 75.683
Грајевски powiat grajewski Грајево Подласко 967,24 6 50.120
Грифински powiat gryfiński Грифино Западнопоморско 1.869,54 9 82.813
Грифички powiat gryficki Грифице Западнопоморско 1.018,19 6 60.773
Гроѓиски powiat grodziski Гроѓиск Мазовјецки Мазовско 366,87 6 78.208
Гроѓиски powiat grodziski Гроѓиск Вјелкополски Големополско 643,72 5 49.444
Груѓонѕ Grudziądz градски округ Кујавско-поморско 57,76 99.299
Груѓонски powiat grudziądzki Груѓонѕ Кујавско-поморско 728,39 6 38.424
Грујечки powiat grójecki Грујец Мазовско 1.268,82 10 96.489
Гурски powiat górowski Гура Долношлеско 738,11 4 36.556
Гњезненски powiat gnieźnieński Гњезно Големополско 1.254,34 10 140.333
Дембички powiat dębicki Дембица Поткарпатско 776,36 7 132.473
Домбровски powiat dąbrowski Домброва Тарновска Малополско 530 7 58.572
Домброва Гурнича Dąbrowa Górnicza градски округ Шлеско 188 129.753
Дравски powiat drawski Дравско Поморске Западнопоморско 1.764,21 6 58.073
Ѓалдовски powiat działdowski Ѓалдово Варминско-мазурско 953,18 6 65.110
Ѓержоњувски powiat dzierżoniowski Ѓержоњув Долношлеско 478,34 7 104.852
Елблонг Elbląg градски округ Варминско-мазурско 80 127.055
Елблоншки powiat elbląski Елблонг Варминско-мазурско 1.430,55 9 56.412
Елчки powiat ełcki Елк Варминско-мазурско 1.111,87 5 84.760
Жагањски powiat żagański Жагањ Лубушко 1.131,29 9 82.226
Жарски powiat żarski Жари Лубушко 1.393,49 10 98.929
Желона Гура Zielona Góra градски округ Лубушко 58 118.201
Желоногурски powiat zielonogórski Желона Гура Лубушко 1.570,64 10 89.543
Жешув Rzeszów градски округ Поткарпатско 77,31 163.155
Жешувски powiat rzeszowski Жешув Поткарпатско 1.218,8 14 169.586
Жирардув powiat żyrardowski Жирардув Мазовско 532,63 5 74.662
Живјечки powiat żywiecki Живјец Шлеско 1.039,96 15 149.492
Жнински powiat żniński Жнин Кујавско-поморско 984,55 6 69.763
Жори Żory градски округ Шлеско 64,64 62.625
Журомински powiat żuromiński Журомин Мазовско 805,01 6 40.078
Забже Zabrze градски округ Шлеско 80,47 190.610
Завјерќански powiat zawierciański Завјерќе Шлеско 1.003,27 10 124.127
Замбрувски powiat zambrowski Замбрув Подласко 733,11 5 44.798
Замошки powiat zamojski Замошќ Лублинско 1.872,27 15 110.225
Замошќ Zamość градски округ Лублинско 30,34 66.613
Западноваршавски powiat warszawski zachodni Ожарув Мазовјецки Мазовско 532,99 7 100.965
Зволењски powiat zwoleński Зволењ Мазовско 571,24 5 37.183
Згешки powiat zgierski Згеж Лоѓско 853,71 9 160.805
Згожелечки powiat zgorzelecki Згожелец Долношлеско 838,11 7 94.408
Здуњсковолски powiat zduńskowolski Здуњска Вола Лоѓско 369,19 4 67.704
Злоториски powiat złotoryjski Злоторија Долношлеско 575,45 6 45.744
Злотувски powiat złotowski Злотув Големополско 1.660,91 8 68.526
Зомбковички powiat ząbkowicki Зомбковице Шлонске Долношлеско 801,75 7 69.297
Илавски powiat iławski Илава Варминско-мазурско 1.385 7 89.960
Иновроцлавски powiat inowrocławski Иновроцлав Кујавско-поморско 1.224,94 9 165.237
Источнолоѓски powiat łódzki wschodni Лоѓ Лоѓско 499,32 6 64.574
Јавожно Jaworzno градски округ Шлеско 152,2 96.051
Јаворски powiat jaworski Јавор Долношлеско 581,25 6 52.058
Јанувски powiat janowski Јанув Лубелски Лублинско 875,34 7 47.875
Јарославски powiat jarosławski Јарослав Поткарпатско 1.029,15 11 122.368
Јароќински powiat jarociński Јароќин Големополско 587,7 4 70.390
Јаселски powiat jasielski Јасло Поткарпатско 830,41 10 115.128
Јастшембје-Здруј Jastrzębie-Zdrój градски округ Шлеско 85,44 95.149
Јелења Гура Jelenia Góra градски округ Долношлеско 109,22 86.663
Јелењогурски powiat jeleniogórski Јелења Гура Долношлеско 628,21 9 63.817
Јенджејувски powiat jędrzejowski Јенджејув Светокришко 1257,17 9 89.304
Кажимјешки powiat kazimierski Кажимјежа Вјелка Светокришко 422,48 5 35.770
Калиш Kalisz градски округ Големополско 70 108.575
Калишки powiat kaliski Калиш Големополско 1.160,02 11 80.369
Камјеногурски powiat kamiennogórski Камјена Гура Долношлеско 396,13 4 46.470
Камјењски powiat kamieński Камјењ Поморски Западнопоморско 1.006,65 6 47.604
Картуски powiat kartuski Картузи Поморско 1.120,04 8 109.311
Катовице Katowice градски округ Шлеско 164,67 315.996
Квиѕински powiat kwidzyński Квиѕин Поморско 834,64 6 80.704
Келечки powiat kielecki Келце Светокришко 2.247,45 19 198.581
Келце Kielce градски округ Светокришко 109,65 207.718
Кемпински powiat kępiński Кемпно Големополско 608,39 7 55.335
Кенгежинско-кожелски powiat kędzierzyńsko-kozielski Кенѓежин-Кожле Ополско 625,28 6 102.118
Кентшински powiat kętrzyński Кентшин Варминско-мазурско 1.212,97 6 66.165
Клобучки powiat kłobucki Клобуцк Шлеско 889,15 9 84.730
Клобушовски powiat kolbuszowski Колбушова Поткарпатско 773,93 6 61.399
Клоцки powiat kłodzki Клоѕко Долношлеско 1.643,37 14 166.447
Клучборчки powiat kluczborski Клучборк Ополско 851,59 4 70.082
Кожењички powiat kozienicki Кожењице Мазовско 916,96 7 61.614
Колненски powiat kolneński Колно Подласко 939,73 6 39.676
Колобжешки powiat kołobrzeski Колобжег Западнопоморско 725,86 7 76.089
Колски powiat kolski Коло Големополско 1.011,03 11 88.601
Коњин Konin градски округ Големополско 82 80.618
Коњински powiat koniński Коњин Големополско 1.578,71 14 123.646
Коњечки powiat konecki Коњске Светокришко 1.139,90 8 84.239
Кошалин Koszalin градски округ Запднопоморско 84 107.783
Кошалински powiat koszaliński Кошалин Западнопоморско 1.669,09 8 64.087
Кошќански powiat kościański Кошќан Големополско 722,53 5 77.760
Кошќежински powiat kościerski Кошќежина Поморско 1.165,85 8 66.778
Краков Kraków градски округ Малополско 327 756.757
Краковски powiat krakowski Краков Малополско 1.229,62 17 244.970
Крапковички powiat krapkowicki Крапковице Ополско 442,35 5 67.926
Красниставски powiat krasnostawski Краснистав Лублинско 1.067,18 10 69.274
Крашњички powiat kraśnicki Крашњик Лублинско 1.005,34 10 99.770
Кросненски powiat krośnieński Кросно Поткарпатско 923,79 9 109.715
Кросненски powiat krośnieński Кросно Оджањске Лубушко 1.390 7 56.463
Кросно Krosno градски округ Поткарпатско 43,48 47.693
Кротошински powiat krotoszyński Кротошин Големополско 714,23 6 77.092
Кутновски powiat kutnowski Кутно Лоѓско 886,29 11 104.124
Лањцутски powiat łańcucki Лањцут Поткарпатско 451,95 7 77.710
Ласки powiat łaski Ласк Лоѓско 617,38 5 50.874
Лвувечки powiat lwówecki Лвувек Шлонски Долношлеско 709,94 5 48.144
Легионовски powiat legionowski Легионово Мазовско 389,86 5 96.497
Легњица Legnica градски округ Долношлеско 56,29 105.485
Легњички powiat legnicki Легњица Долношлеско 744,6 8 52.995
Лежајски powiat leżajski Лежајск Поткарпатско 583,01 5 69.235
Лемборски powiat lęborski Лемборк Поморско 706,99 5 63.659
Ленчински powiat łęczyński Ленчна Лублинско 633,75 6 57.314
Ленчички powiat łęczycki Ленчица Лоѓско 774 8 53.435
Лески powiat leski Леско Поткарпатско 834,86 5 26.613
Лешненски powiat leszczyński Лешно Големополско 804,65 7 50.024
Лешно Leszno градски округ Големополско 31,9 64.079
Лимановски powiat limanowski Лиманова Малополско 951,96 12 121.658
Липновски powiat lipnowski Липно Кујавско-поморско 1.015,6 9 66.216
Липски powiat lipski Липско Мазовско 747,58 6 36.669
Лиѕбарчки powiat lidzbarski Лиѕбарк Вармињски Варминско-мазурско 924,42 5 43.006
Лобески powiat łobeski Лобез Западнопоморско 1.065,61 5 38.232
Ловички powiat łowicki Лович Лоѓско 987,13 10 82.338
Лоѓ Łódź градски округ Лоѓско 293,25 764.168
Ломжа Łomża градски округ Подласко 32,72 63.572
Ломжански powiat łomżyński Ломжа Подласко 1.353,93 9 50.887
Лосички powiat łosicki Лосице Мазовско 771,77 6 32.769
Лубачувски powiat lubaczowski Лубачув Поткарпатско 1.308,37 8 57.120
Лубањски powiat lubański Лубањ Долношлеско 428,19 7 57.061
Лубартувски powiat lubartowski Лубартув Лублинско 1.290,35 13 90.484
Лубински powiat lubiński Лубин Долношлеско 711,99 4 105.582
Лублин Lublin градски округ Лублинско 147 354.272
Лублински powiat lubelski Лублин Лублинско 1.679,42 16 140.562
Лублинечки powiat lubliniecki Лублињец Шлеско 822,13 8 76.628
Лукувски powiat łukowski Лукув Лублинско 1.394,09 11 108.393
Макувски powiat makowski Макув Мазовјецки Мазовско 1.064,56 10 46.474
Малборски powiat malborski Малборк Поморско 494,63 6 62.960
Миколувски powiat mikołowski Миколув Шлеско 231,53 5 91.022
Милички powiat milicki Милич Долношлеско 715,01 3 36.845
Мисловице Mysłowice градски округ Шлеско 65,57 74.988
Мишкувски powiat myszkowski Мишкув Шлеско 478,62 5 71.619
Мишлењички powiat myślenicki Мишлењице Малополско 673,3 9 116.793
Мишлибушки powiat myśliborski Мишлибуж Западнопоморско 1.181,95 5 67.412
Мињски powiat miński Мињск Мазовјецки Мазовско 1.164,35 13 141.048
Млавски powiat mławski Млава Мазовско 1.182,3 10 73.355
Могиленски powiat mogileński Могилно Кујавско-поморско 675,86 4 46.875
Моњечки powiat moniecki Моњки Подласко 1.382,39 7 42.960
Мронговски powiat mrągowski Мронгово Варминско-мазурско 1.065,23 5 50.087
Мјелечки powiat mielecki Мјелец Поткарпатско 880,21 10 133.148
Мјенѕижечки powiat międzyrzecki Мјенѕижеч Лубушко 1.387,83 6 58.335
Мјенѕихудски powiat międzychodzki Мјенѕихуд Големополско 736,66 4 36.329
Мјехувски powiat miechowski Мјехув Малополско 676,73 7 50.769
Накловски powiat nakielski Накло на Нотеќ Кујавско-поморско 1.120,48 5 84.786
Намислувски powiat namysłowski Намислув Ополско 747,67 5 43.957
Ниски powiat nyski Ниса Ополско 1.223,87 9 145.640
Нисковски powiat niżański Ниско Поткарпатско 785,58 7 67.042
Ниѓички powiat nidzicki Ниѓица Варминско-мазурско 960,7 4 33.955
Нови Сонч Nowy Sącz градски округ Малополско 57 84.594
Новодвурски powiat nowodworski Нови Двур Гдањски Поморско 652,75 5 35.498
Новодвурски powiat nowodworski Нови Двур Мазовјецки Мазовско 691,65 6 75.736
Новомјејски powiat nowomiejski Нове Мјасто Лубавске Варминско-мазурско 695,01 5 43.388
Новосонченски powiat nowosądecki Нови Сонч Малополско 1.550,24 16 197.718
Новосулски powiat nowosolski Нова Сул Лубушко 770,58 8 86.773
Новотарски powiat nowotarski Нови Тарг Малополско 1.474,66 14 181.878
Новотомишки powiat nowotomyski Нови Томишл Големополско 1.011,67 6 71.817
Оборњички powiat obornicki Оборњики Големополско 712,65 3 55.976
Олавски powiat oławski Олава Долношлеско 523,73 4 71.118
Олески powiat oleski Олесно Ополско 973,62 7 68.269
Олечки powiat olecki Олецко Варминско-мазурско 873,83 4 34.215
Олешњички powiat oleśnicki Олешњица Долношлеско 1.049,74 8 103.366
Олкушки powiat olkuski Олкуш Малополско 622,19 6 114.286
Олштин Olsztyn градски округ Варминско-мазурско 88,328 174.693
Олштински powiat olsztyński Олштин Варминско-мазурско 2.840,29 12 113.529
Опатувски powiat opatowski Опатув Светокришко 911,51 8 56.645
Ополе Opole градски округ Ополско 96,2 128.034
Ополски powiat opolski Ополе Ополско 1.586,82 13 134.874
Ополски powiat opolski Ополе Лубелске Лублинско 804,14 7 63.026
Опоченски powiat opoczyński Опочно Лоѓско 1.038,77 8 78.659
Островјечки powiat ostrowiecki Островјец Швјентокшиски Светокришко 616,33 6 116.179
Остроленка Ostrołęka градски округ Мазовско 29 53.758
Остроленски powiat ostrołęcki Остроленка Мазовско 2.099,32 11 84.344
Острувски powiat ostrowski Острув Мазовјецка Мазовско 1.218,06 11 75.073
Острувски powiat ostrowski Острув Вјелкополски Големополско 1.160,65 8 158.407
Острудски powiat ostródzki Оструда Варминско-мазурско 1.764,89 9 105.286
Остшешувски powiat ostrzeszowski Остшешув Големополско 772,37 7 54.490
Отвочки powiat otwocki Отвоцк Мазовско 615,09 8 116.086
Ошвјенќимски powiat oświęcimski Ошвјенќим Малополско 406,03 9 153.390
Пабјањички powiat pabianicki Папјанице Лоѓско 490,77 7 119.008
Пајенчненски powiat pajęczański Пајенчно Лоѓско 804,14 8 53.395
Парчевски powiat parczewski Парчев Лублинско 952,62 7 36.512
Пижички powiat pyrzycki Пижице Западнопоморско 725,71 6 39.931
Пилски powiat pilski Пила Големополско 1.267,1 9 137.099
Пишки powiat piski Пиш Варминско-мазурско 1.776,17 4 57.553
Пињчувски powiat pińczowski Пињчув Светокришко 611,03 5 42.127
Пјасеченски powiat piaseczyński Пјасечно Мазовско 621,04 6 145.276
Пјекари Шлонске Piekary Śląskie градски округ Шлеско 40 59.494
Пјотркув Трибуналски Piotrków Trybunalski градски округ Лоѓско 67,27 79.367
Пјотркувски powiat piotrkowski Пјотркув Трибуналски Лоѓско 1.429,12 11 90.227
Плешевски powiat pleszewski Плешев Големополско 711,91 6 61.951
Плоњски powiat płoński Плоњск Мазовско 1.383,67 12 87.430
Плоцк Płock градски округ Мазовско 88,06 127.307
Плочки powiat płocki Плоцк Мазовско 1.798,71 15 106.455
Поддембички powiat poddębicki Поддембице Лоѓско 880,91 6 42.195
Познањ Poznań градски округ Големополско 261,85 566.546
Познањски powiat poznański Познањ Големополско 1.899,61 17 291.562
Полички powiat policki Полице Западнопоморско 664,16 4 64.147
Полковички powiat polkowicki Полковице Долношлеско 779,93 6 61.138
Прошовички powiat proszowicki Прошовице Малополско 414,57 6 43.441
Прудњички powiat prudnicki Прудњик Ополско 571,16 4 59.931
Прушкувски powiat pruszkowski Прушкув Мазовско 246,31 6 145.870
Пулавски powiat puławski Пулави Лублинско 933 11 116.829
Пултуски powiat pułtuski Пултуск Мазовско 828,63 7 51.033
Пучки powiat pucki Пуцк Поморско 577,85 7 74.196
Пшаснишки powiat przasnyski Пшасниш Мазовско 1.217,82 7 52.948
Пшеворски powiat przeworski Пшеворск Поткарпатско 698,35 9 78.691
Пшемишл Przemyśl градски округ Поткарпатско 44 66.715
Пшемишлски powiat przemyski Пшемишл Поткарпатско 1.213,73 10 70.882
Пшисушки powiat przysuski Пшисуха Мазовско 800,68 8 43.822
Пшчински powiat pszczyński Пшчина Шлеско 473,46 6 104.638
Равички powiat rawicki Равич Големополско 553,23 5 59.375
Равски powiat rawski Рава Мазовјецка Лоѓско 646,6 6 49.443
Радом Radom градски округ Мазовско 111,71 226.372
Радомски powiat radomski Радом Мазовско 1.529,75 13 145.232
Радомски powiat radomszczański Радомско Лоѓско 1.442,78 14 118.856
Раѓејувски powiat radziejowski Раѓејув Кујавско-поморско 607 7 42.289
Раѕињски powiat radzyński Раѕињ Подласки Лублинско 965,21 8 61.445
Раќибушки powiat raciborski Раќибуж Шлеско 543,98 8 111.505
Рибњик Rybnik градски округ Шлеско 148 141.382
Рибњички powiat rybnicki Рибњик Шлеско 224,63 5 73.527
Рипински powiat rypiński Рипин Кујавско-поморско 587,08 6 44.306
Рички powiat rycki Рики Лублинско 615,54 6 59.129
Ропчичко-сенѓишувски powiat ropczycko-sędziszowski Ропчице Поткарпатско 548,89 5 71.220
Руда Шлонска Ruda Śląska градски округ Шлеско 77,7 145.929
Сандомјешки powiat sandomierski Сандомјеж Светокришко 675,89 9 81.733
Саночки powiat sanocki Санок Поткарпатско 1.225,12 8 94.740
Сејненски powiat sejneński Сејни Подласко 856,07 5 21.331
Семпуленски powiat sępoleński Семпулно Крајењске Кујавско-поморско 790,86 4 40.880
Скаржиски powiat skarżyski Скаржиско-Камјена Светокришко 395,30 5 80.024
Скерњевице Skierniewice градски округ Лоѓско 32,6 48.761
Скерњевички powiat skierniewicki Скерњевице Лоѓско 756,12 9 37.779
Славненски powiat sławieński Славно Западнопоморско 1.043,62 6 57.643
Слубички powiat słubicki Слубице Лубушко 999,77 5 46.777
Слупечки powiat słupecki Слупца Големополско 837,91 8 58.725
Слупск Słupsk градски округ Поморско 43,15 98.402
Слупски powiat słupski Слупск Поморско 2.304 10 92.172
Сохачевски powiat sochaczewski Сохачев Мазовско 731,02 8 83.318
Сокулски powiat sokólski Сокулка Подласко 2.054,42 10 72.424
Соколувски powiat sokołowski Соколув Подласки Мазовско 1.131,42 9 56.823
Сопот Sopot градски округ Поморско 17,31 39.836
Сосновјец Sosnowiec градски округ Шлеско 91,26 225.202
Сталововолски powiat stalowowolski Сталова Вола Поткарпатско 832,92 6 109.170
Стараховички powiat starachowicki Стараховиц Светокришко 523,27 5 94.395
Старгардски powiat stargardzki Старгард Шчеќињски Западнопоморско 1.519,59 10 119.402
Старогардски powiat starogardzki Старогард Гдањски Поморско 1.345,28 13 121.963
Сташувски powiat staszowski Сташув Светокришко 924,84 8 74.004
Стшелечки powiat strzelecki Стшелце Ополске Ополско 744,28 7 80.828
Стшелечко-дрезденечки powiat strzelecko-drezdenecki Стшелце Крајењске Лубушко 1.248,32 5 50.151
Стшелински powiat strzeliński Стшелин Долношлеско 622,27 5 44.146
Стшижувски powiat strzyżowski Стшижув Поткарпатско 503,36 5 61.938
Сушки powiat suski Суха Бескиѕка Малополско 685,75 9 82.045
Суленќински powiat sulęciński Суленќин Лубушко 1.177,43 5 35.329
Сувалки Suwałki градски округ Подласко 65,24 69.234
Сувалски powiat suwalski Сувалки Подласко 1.307,31 9 35.136
Тарнобжег Tarnobrzeg градски округ Поткарпатско 85,6 50.033
Тарнобжешки powiat tarnobrzeski Тарнобжег Поткарпатско 520,02 4 53.730
Тарногурски powiat tarnogórski Тарновске Гури Шлеско 642,63 9 137.979
Тарнув Tarnów градски округ Малополско 72,4 117.109
Тарнувски powiat tarnowski Тарнув Малополско 1.413,44 16 193.549
Татрански powiat tatrzański Закопане Малополско 471,62 5 65.393
Тихи Tychy градски округ Шлеско 81,72 130.842
Томашувски powiat tomaszowski Томашув Лубелски Лублинско 1.487,1 13 88.343
Томашувски powiat tomaszowski Томашув Мазовјецки Лоѓско 1.025,7 11 120.973
Торуњ Toruń градски округ Кујавско-поморско 115,72 207.381
Торуњски powiat toruński Торуњ Кујавско-поморско 1.229,71 9 89.505
Туречки powiat turecki Турек Големополско 929,4 9 83.635
Тухолски powiat tucholski Тухола Кујавско-поморско 1.075,27 6 47.230
Тчевски powiat tczewski Тчев Поморско 697,54 6 112.614
Тшебњички powiat trzebnicki Тшебњица Долношлеско 1.025,55 6 77.285
Ќеханувски powiat ciechanowski Ќеханув Мазовско 1.062,62 9 91.050
Ќешински powiat cieszyński Ќешин Шлеско 730,2 12 171.029
Хајнувски powiat hajnowski Хајнувка Подласко 1.623,65 9 48.130
Хелм Chełm градски округ Лублинско 35,28 67.989
Хелмински powiat chełmiński Хелмно Кујавско-поморско 527,62 7 51.425
Хелмски powiat chełmski Хелм Лублинско 1.779,64 15 79.991
Хожув Chorzów градски округ Шлеско 33,5 114.434
Хошченски powiat choszczeński Хошчно Западнопоморско 1.327,95 6 50.066
Хоѓешки powiat chodzieski Хоѓеж Големополско 680,58 5 46.967
Хојњички powiat chojnicki Хојњице Поморско 1.364,25 км2 5 91.585
Хрубјешувски powiat hrubieszowski Хрубјешув Лублинско 1.269,45 8 68.822
Хшанувски powiat chrzanowski Хшанув Малополско 371,49 5 128.103
Чарнкувско-тшќанечки powiat czarnkowsko-trzcianecki Чарнкув Големополско 1.808,19 8 86.134
Ченстохова Częstochowa градски округ Шлеско 160 246.129
Ченстоховски powiat częstochowski Ченстохова Шлеско 1.519,49 16 133.553
Члухувски powiat człuchowski Члухув Поморско 1.574,41 7 56.797
Шамотулски powiat szamotulski Шамотули Големополско 1.119,55 8 85.849
Швидвински powiat świdwiński Швидвин Западнопоморско 1.093,1 6 48.920
Швидњички powiat świdnicki Швидњица Долношлеско 742,89 8 160.337
Швидњички powiat świdnicki Швидњик Лублинско 468,97 5 72.290
Швиноујшќе Świnoujście градски округ Западнопоморско 197,23 40.899
Швјебоѓински powiat świebodziński Швјебоѓин Лубушко 937,45 6 55.989
Швјентохловице Świętochłowice градски округ Шлеско 13,22 55.172
Швјечки powiat świecki Швјеќе Кујавско-поморско 1.472,78 11 96.941
Шедлечки powiat siedlecki Шедлце Мазовско 1.603,22 13 80.560
Шедлце Siedlce градски округ Мазовско 32 77.047
Шемјановице Шлонске Siemianowice Śląskie градски округ Шлеско 25,5 72.451
Шемјатички powiat siemiatycki Шемјатиче Подласко 1.459,58 9 48.603
Шерачки powiat sieradzki Шераѕ Лоѓско 1.491,04 11 121.013
Шерпечки powiat sierpecki Шерпц Мазовско 852,89 7 53.811
Шидловјечки powiat szydłowiecki Шидловјец Мазовско 452,22 5 40.083
Шремски powiat śremski Шрем Големополско 574,41 4 58.646
Шродски powiat średzki Шрода Шлонска Долношлеско 703,68 5 49.208
Шродски powiat średzki Шрода Вјелкополска Големополско 623,18 5 54.568
Штумски powiat sztumski Штум Поморско 730,85 5 41.808
Шчеќин Szczecin градски округ Западнопоморско 301 410.809
Шчеќинечки powiat szczecinecki Шчеќинек Западнопоморско 1.765,22 6 77.232
Шчитенски powiat szczycieński Шчитно Варминско-мазурско 1.933,1 8 69.289

Поврзано

уреди

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди