Список на епизоди од „Македонски народни приказни“ (стар серијал)

Ова е список на епизоди од серијалот „Македонски народни приказни“ снимен во периодот од 1984 до 2003 година, во продукција на ТВ Скопје (МРТ).

Епизодите се претставени редоследно според годината на снимање:

ПРИКАЗНА ГОДИНА РЕЖИСЕР
1.        Цане и ламјата 1984 Мишо Рогановиќ
2.       Изгубената царица 1985 Љупчо Билбиловски
3. Итар Пејо и прилепските бежиња 1985 Мишо Рогановиќ
4.        Калуѓерот и арамијата 1985 Лазар Паковски
5.     Кој си праи, сам си праи 1985 Љупчо Билбиловски
6.     Крали Марко Самовилјак 1985 Мишо Рогановиќ
7.     Сиромавиот и неговиот кум Свети Арангел 1985 Мишо Рогановиќ
8.     Сиромавиот и тројцата арамии 1985 Љупчо Билбиловски
9.     Царот и двајцата измеќари 1985 Љупчо Билбиловски
10.     Ѓаволот и бабата 1986 Стојан Стојаноски
11. Ѓаволот и клисарот 1986 Стојан Стојаноски
12. Злата позлатена 1986 Ѓорѓи Стојаноски
13. Итар Пејо и арамиите 1986 Лазар Паковски
14. Итар Пејо и магарето 1986 Лазар Паковски
15. Итар Пејо и тројцата Мариовци 1986 Лазар Паковски
16. Итриот момок 1986 Лазар Паковски
17. Крале Марко јунак стана 1986 Љупчо Билбиловски
18. Крале Марко и Дука Хајтудин 1986 Стојан Стојаноски
19. Крале Марко и Црна Арапина 1986 Стојан Стојаноски
20. Попот што станал арамија 1986 Лазар Паковски
21. Чорбаџи Ѓорѓи и Осман Бег 1 дел 1986 Лазар Паковски
22. Чорбаџи Ѓорѓи и Осман Бег 2 дел 1986 Лазар Паковски
23. Ѓаволштините на Рамче 1 дел 1987 Слободан Деспотовски
24. Ѓаволштините на Рамче 2 дел 1987 Слободан Деспотовски
25. Инает 1987 Ербил Алтанај
26. Платено и преплатено 1987 Ербил Алтанај
27. Попот, владиката и Ѓуптинот 1 дел 1987 Миле Грозданоски
28. Попот, владиката и Ѓуптинот 2 дел 1987 Миле Грозданоски
29. Ашкетијата и човечките правди и неправди 1988 Ербил Алтанај
30. Возгордеаниот цар 1988 Богдан Поп Ѓорчев
31. Добриот џин и сиромавиот 1988 Ербил Алтанај
32. Еј пусти пари 1988 Богдан Поп Ѓорчев
33. Женска итрина 1988 Ербил Алтанај
34. Изгубениот син 1988 Богдан Поп Ѓорчев
35. Закопаното богатство 1988 Богдан Поп Ѓорчев
36. Кадијата и сиромавиот 1988 Богдан Поп Ѓорчев
37. Кртот бил попски син 1988 Ербил Алтанај
38. Куменџијата и ѓаволот 1988 Ербил Алтанај
39. Лошата баба 1988 Ербил Алтанај
40. Мамино галениче 1988 Миле Грозданоски
41. Мечо и наречниците 1988 Ербил Алтанај
42. Мудриот старец 1988 Богдан Поп Ѓорчев
43. Недоветен меанџија 1988 Ербил Алтанај
44. Рамиз XIV 1988 Ербил Алтанај
45. Се затнало 1988 Ѓорѓи Стојаноски
46. Сиромавиот од џенем 1988 Богдан Поп Ѓорчев
47. Со свој камен по глава 1988 Љупчо Билбиловски
48. Тројцата лажачи 1988 Миле Грозданоски
49. Арамијата што се исповеда на попот 1989 Ербил Алтанај
50. Баш арамија 1989 Богдан Поп Ѓорчев
51. Бесценети дрва 1989 Ербил Алтанај
52. Богатство без пари 1989 Драган Велјановски
53. Како дошло така пошло 1989 Драган Велјановски
54. Краток ум, долги коси 1989 Ербил Алтанај
55. Не за кого е речено, туку за кого е печено 1989 Љупчо Билбиловски
56. Пишман аџија 1989 Ербил Алтанај
57. Правдината на видело 1989 Ербил Алтанај
58. Премудриот Соломон и ѓаволите 1989 Драган Велјановски
59. Старецот што го спаси царството 1989 Богдан Поп Ѓорчев
60. Сиромавиот што се стори цар 1989 Љупчо Билбиловски
61. Царот и бувот 1989 Ербил Алтанај
62. Царот и екимот                                     1989 Ербил Алтанај
63. Царот и овчарот 1989 Љупчо Билбиловски
64. Умот и к’сметот 1989 Драган Велјановски
65. Умот царува 1989 Драган Велјановски
66. Без ука нема наука 1990 Драган Велјановски
67. Бог да те чува од женска беља 1990 Драган Велјановски
68. Грев 1990 Драган Велјановски
69. Двајцата скржавци – каскатии 1990 Драган Велјановски
70. Двете трески 1990 Драган Велјановски
71. Жената што го пукнала ѓаволот 1990 Драган Велјановски
72. Загубениот прстен 1990 Драган Велјановски
73. Илјада јајца 1990 Драган Велјановски
74. Мрзливата жена и метлата 1990 Драган Велјановски
75. Ортаци 1990 Љупчо Билбиловски
76. Простиот и Свети Никола 1990 Драган Велјановски
77. Свети Тома мајсторот 1990 Драган Велјановски
78. Сиромавиот што го бараше Бога 1990 Драган Велјановски
79. Скржавиот поп 1990 Драган Велјановски
80. Сон 1990 Драган Велјановски
81. Со слога царството се гради 1990 Драган Велјановски
82. Три заповеди од татко 1990 Драган Велјановски
83. Бабата и екимот 1991 Драган Велјановски
84. Бабата што стана гатачка 1991 Драган Велјановски
85. Батакчиите 1991 Драган Велјановски
86. Господ и вдовицата со детето 1991 Драган Велјановски
87. Двајцата браќа и к’сметите 1991 Драган Велјановски
88. Двајцата браќа и сестрата 1991 Драган Велјановски
89. Дедо Ное и коработ 1991 Драган Велјановски
90. За доброто добро, за лошото лошо 1991 Драган Велјановски
91. Кој на лошиот добро му прави, на ѓаволот свеќа му пали 1991 Драган Велјановски
92. К’сметлија и нек’сметлија 1991 Драган Велјановски
93. К’сметот и сиромавиот 1991 Драган Велјановски
94. Лошата жена е полоша и од змија 1991 Драган Велјановски
95. Лошото и злото се заортачиле 1991 Драган Велјановски
96. Мажот, жената и питачот 1991 Драган Велјановски
97. Момчето со сонце и месечина 1991 Драган Велјановски
98. Правината и кривината 1991 Драган Велјановски
99. Старите што ги носеле в планина да умрат 1991 Драган Велјановски
100. Тројцата браќа 1991 Драган Велјановски
101.       Царот што не сакал да умре 1991 Драган Велјановски
102.       Царскиот син – ковач 1991 Драган Велјановски
103.       Човечкото око ненаситно 1991 Драган Велјановски
104.       Чиракот и кадијата 1991 Драган Велјановски
105.       Анџиката и тројцата лажачи 1992 Душко Ѓорѓиоски
106.       Бакалот и момчето 1992 Ѓорѓи Стојаноски
107.       Богатство и ум 1992 Драган Велјановски
108.       Богомолна жена, прва ороспија 1992 Драган Велјановски
109.       Брат брата не рани, ама тешко кој го нема 1992 Душко Ѓорѓиоски
110.       Господ и дрварот 1992 Ѓорѓи Стојаноски
111.       Гром и во коприва удира 1992 Ѓорѓи Стојаноски
112.       Двајцата браќа на правдина в зандана 1992 Драган Велјановски
113.       Двајцата лажој, ортаци 1992 Драган Велјановски
114.       Две жени води, без гаќи оди 1992 Драган Велјановски
115.       Завидливиот богат и праведниот сиромав 1992 Душко Ѓорѓиоски
116.       И многу добрина не чини 1992 Драган Велјановски
117.       Илина и Илија 1992 Драган Велјановски
118.       Итрата будалеста жена 1992 Драган Велјановски
119.       Кој си дава, себе дава 1992 Драган Велјановски
120.       К’смет во шупливо јаболко 1992 Ѓорѓи Стојаноски
121.       Лошата маќеа што затекла две деца 1992 Драган Велјановски
122.       Маѓепсаното момче 1992 Драган Велјановски
123.       Мажот што ги запишувал сите женски итроштиње 1992 Драган Велјановски
124.       Мало добро, за големо добро 1992 Драган Велјановски
125.       Момата и дванаесетте месеци 1992 Драган Велјановски
126.       Момчето што се стори пијаница 1992 Ѓорѓи Стојаноски
127.       Највештиот арамија, чиракот и кадијата 1992 Ѓорѓи Стојаноски
128.       Не за кого е печено, туку за кого е речено 1992 Душко Ѓорѓиоски
129.       Ортаклук со Свети Никола 1992 Драган Велјановски
130.       Пишман ќе бидиш и вака и така 1992 Драган Велјановски
131.       Праина до краина 1992 Душко Ѓорѓиоски
132.       Си било, си било 1 дел 1992 Драган Велјановски
133.       Си било, си било 2 дел 1992 Драган Велјановски
134.       Сиромавиот и Господ 1992 Драган Велјановски
135.       Сиромавиот и наречниците 1992 Драган Велјановски
136.       Сиромавиот терзија 1992 Драган Велјановски
137.       Сиромавиот што гледал в очи 1992 Драган Велјановски
138.       Скржавиот ерген 1992 Ѓорѓи Стојаноски
139.       Треската и борџот 1992 Драган Велјановски
140.       Трипун и Богородица 1992 Драган Велјановски
141.       Ферман за тепање 1992 Драган Велјановски
142.       Христос и комарџијата 1992 Драган Велјановски
143.       Царот и меаните 1992 Драган Велјановски
144.       Чесната попоа ќерка 1992 Драган Велјановски
145.       Човекот што отиде кај сонцето 1992 Драган Велјановски
146.       Чорбаџијата и ѓаволот 1992 Драган Велјановски
147.       Што ќе даиш на овој свет, тоа ќе наиш на оној свет 1992 Драган Велјановски
148.       Шут Петко 1992 Душко Ѓорѓиоски
149.       Грешна душа 1993 Ѓорѓи Стојаноски
150.       Магарешки инает 1994 Душко Ѓорѓиоски
151.       Секој со својата мака 1994 Душко Ѓорѓиоски
152.     Чиракот мајстор 1994 Душко Ѓорѓиоски
153.       Спогодба си е спогодба 1994 Душко Ѓорѓиоски
154.       Братска делба 1995 Драган Велјановски
155.       Господ гледа 1995 Драган Велјановски
156.       Жив арамија 1995 Драган Велјановски
157.       Кадијата и измеќарот 1995 Драган Велјановски
158.       Аманет за старите 1996 Драган Велјановски
159.       Двајцата ортаци 1996 Драган Велјановски
160.       Дебелата греда 1996 Драган Велјановски
161.       Јаболкница 1996 Драган Велјановски
162.       Магарешка кожа 1996 Драган Велјановски
163.       Мрзливиот кујунџија 1996 Драган Велјановски
164.       Мрзливиот од Света Гора 1996 Драган Велјановски
165.       Мудроста е богатство 1996 Драган Велјановски
166. Неверниот измеќар 1996 Драган Велјановски
167.       Продадена душа 1996 Драган Велјановски
168.       Риби од нива 1996 Драган Велјановски
169.       Секој со својата среќа 1996 Драган Велјановски
170. Скали 1996 Драган Велјановски
171.       Трампање 1996 Ѓорѓи Колозов
172.       Тројца браќа 1996 Драган Велјановски
173.     Бабата-ѓавол 1997 Драган Велјановски
174.       Будалестиот Стојанче 1997 Драган Велјановски
175.       Добрината на едно момче 1997 Драган Велјановски
176.       И пајако го создал Госпо за добрина 1997 Драган Велјановски
177.       Купи ден, помини 1997 Драган Велјановски
178.       Мајстор над мајсторите 1997 Драган Велјановски
179.       Свети Илија и наречниците 1997 Драган Велјановски
180.       Мома-војник                             1997 Драган Велјановски
181.       Мрзливата снаа и мудриот свекор 1997 Драган Велјановски
182.       Непрокопсаниот син 1997 Драган Велјановски
183.       Свекрва и снаа 1997 Душко Ѓорѓиоски
184.       Сѐ што било поминало и сѐ што ќе биде ќе помине 1997 Драган Велјановски
185.       Секое зло за добро 1997 Драган Велјановски
186.       Синот арамија 1997 Драган Велјановски
187.       Сиромавиот селанец и богатите граѓани 1997 Драган Велјановски
188.       Судијата и тројцата гледачи 1997 Драган Велјановски
189.       Тројцата побратими и царот 1997 Драган Велјановски
190.       Господ, ангелот и пријателите 1998 Ѓорѓи Колозов
191.       Ептен арамија 1998 Ѓорѓи Колозов
192.       Итриот вдовец 1998 Ѓорѓи Колозов
193.       Кој другому гроб копа, самиот во него паѓа 1998 Ѓорѓи Колозов
194.       Мајката што си го учеше детето на лошо 1998 Ѓорѓи Колозов
195.       Бабата и чорбаџијата 1999 Драган Велјановски
196.       Женска итрина 1999 Драган Велјановски
197.       И вака и така не чини 1999 Драган Велјановски
198.       Од доброто има подобро 1999 Драган Велјановски
199.       Печена гуска летнала 1999 Драган Велјановски
200.       Сиромавиот што гледал в очи 1999 Драган Велјановски
201.       Жената, ѓаволот и Господ 2000 Драган Велјановски
202.       Лебарчето што зборувало со тревите 2000 Драган Велјановски
203.       Најмалото братче 2000 Драган Велјановски
204. Трговецот и слугатa 2000 Драган Велјановски
205. Двајцата браќа на правдина в зандана 2003 Драган Велјановски
206. Чесниот кадија и сиромавиот 2003 Драган Велјановски

Последната приказна од стариот серијал е „Чесниот кадија и сиромавиот“ снимена во 2003 година, а додека пак, „Двајцата браќа на правдина в зандана“ претставува последната снимена приказна на Ѓорѓи Колозов.

Глумечка екипа и број на учество по епизоди уреди

Глумец

                                     

број на

епизоди

Ѓорѓи Колозов 197
Шенка Колозова 184
Лазар Бараков 137
Гоце Тодоровски 135
Ванчо Петрушевски 131
Гоце Влахов 126
Иван Каровски 44
Стојна Костовска 37
Кирил Андоновски 37
Дубравка Киселички 33
Кире Печијаревски 32
Владимир Ангеловски 31
Анче Џамбазова 30
Димче Мешковски 30
Џемаил Максут 26
Александар Шехтански 26
Виктор Иванов 24
Снежана Киселичка 21
Светлана Кировска-Герасимова 21
Душко Костовски 17
Ѓокица Лукаревски 17
Изабела Новотни 13
Трајче Георгиев 13
Славица Зафировска 13
Симона Филиповска 13
Јоана Поповска 11
Јасмина Поповска 10
Васил Шишков 10
Верица Ристевска 8
Петар Арсовски 7
Соња Каранџуловска 7
Ацо Видиков 7
Љутви Сејфула 6
Кирил Псалтиров 6
Драгиша Димитриевски 6
Рубенс Муратовски 5
Ненад Милосавлевиќ 5
Весна Стојановска 5
Владо Денчов 5
Билјана Беличанец 4
Мадја Тушар 4
Душко Ѓорѓиоски 4
Предраг Павловски 4
Мите Грозданов 4
Емин Унѓел 4
Александар Ѓорѓиев 4
Снежана Коневска Руси 3
Кирил Ќортошев 3
Катерина Коцевска 3
Анастас Тановски 3
Александар Малинков 3
Таска Балабанова 2
Благоја Спиркоски-Џумерко 2
Коле Ангеловски 2
Катерина Шехтанска 1
Васо Ангелов 1

Режисери по број на епизоди уреди

Режисер

                                     

број на

епизоди

Драган Велјановски 118
Ербил Алтанај 18
Душко Ѓорѓиоски 11
Ѓорѓи Стојаноски 11
Љупчо Билбиловски 10
Богдан Поп Ѓорчев 10
Лазар Паковски 8
Ѓорѓи Колозов 6
Стојан Стојаноски 4
Миле Грозданоски 4
Мишо Рогановиќ 4
Слободан Деспотовски 2

Поврзано уреди

Список на епизоди од „Македонски народни приказни“ (нов серијал)