Список на градови во Македонија

список на статии на Викимедија
(Пренасочено од Градови во Македонија)

Македонија има преку 70 % градско население, според што се наоѓа во средината меѓу државите во Европа. Меѓутоа, неповолна околност е концентрираноста на населението во неколку поголеми градови, при што во градското подрачје на Скопје живееe околу 30 % од населението во земјата.

Карта на градовите во Македонија.

Во земјата официјално има 34 градови, кои според бројот на жители се класифицираат на три групи. Од нив, 5 се големи, 18 се средни и 11 мали градови или гратчиња. Ова е список на градови во Македонија, кои се подредени по азбучен ред, а дадени се и информации за бројот на населението според пописот во 2021 година и површината којашто ја зафаќа градот.

Градови уреди

Вардарски Регион уреди

Град Општина Население Грб Знаме Слика
Велес Велес 40.664[1]
 
 
 
Демир Капија Демир Капија 2.643[1]
 
 
 
Кавадарци Кавадарци 32.038[1]
 
 
 
Неготино Неготино 12.488[1]
 
 
 
Свети Николе Свети Николе 11.728[1]
 
 
 

Источен Регион уреди

Град Општина Население Грб Знаме Слика
Берово Берово 5.850[1]
 
 
 
Виница Виница 8.584[1]
 
 
 
Делчево Делчево 9.644[1]
 
 
 
Кочани Кочани 24.632[1]
 
 
 
Македонска Каменица Македонска Каменица 4.368[1]
 
 
 
Пехчево Пехчево 2.471[1]
 
 
 
Пробиштип Пробиштип 9.760[1]
 
 
 
Штип Штип 42.000[1]
 
 
 

Југозападен Регион уреди

Град Општина Население Грб Знаме Слика
Дебар Дебар 11.735[1]
 
 
 
Кичево Кичево 23.428[1]
 
 
 
Македонски Брод Македонски Брод 3.643[1]
 
 
 
Охрид Охрид 38.818[1]
 
 
 
Струга Струга 15.009[1]
 
 
 

Југоисточен Регион уреди

Град Општина Население Грб Знаме Слика
Богданци Богданци 5.244[1]
 
 
 
Валандово Валандово 3.671[1]
 
 
 
Гевгелија Гевгелија 15.156[1]
 
 
 
Радовиш Радовиш 14.460[1]
 
 
 
Струмица Струмица 33.825[1]
 
 
 

Пелагониски Регион уреди

Град Општина Население Грб Знаме Слика
Битола Битола 71.808[1]
 
 
 
Демир Хисар Демир Хисар 2.431[1]
 
 
 
Крушево Крушево 4.104[1]
 
 
 
Прилеп Прилеп 63.308[1]
 
 
 
Ресен Ресен 7.904[1]
 
 
 

Полошки Регион уреди

Град Општина Население Грб Знаме Слика
Гостивар Гостивар 32.814[1]
 
 
 
Тетово Тетово 63.176[1]
 
 
 

Североисточен Регион уреди

Град Општина Население Грб Знаме Слика
Кратово Кратово 5.791[1]
 
 
 
Крива Паланка Крива Паланка 13.481[1]
 
 
 
Куманово Куманово 75.051[1]
 
 
 

Скопски Регион уреди

Град Единица Население Грб Знаме Слика
Скопје Град Скопје[2]
(посебна единица со 10 општини)
526.502[1]
 
 
 

Статистика уреди

Најголеми градови уреди

Петте најголеми градови по население во Македонија се:

Бр. Град Општина Население
1 Скопје Град Скопје[2] 467.257
2 Битола Битола 74.550
3 Куманово Куманово 70.842
4 Прилеп Прилеп 66.123
5 Тетово Тетово 52.321

Најмали градови уреди

Петте најмали градови по население во Македонија се:

бр. Град Општина Население
1 Демир Хисар Демир Хисар 2.593
2 Пехчево Пехчево 3.237
3 Демир Капија Демир Капија 3.275
4 Македонски Брод Македонски Брод 3.740
5 Валандово Валандово 4.402

12 градови во Македонија имаат под 10.000 жители: Демир Хисар (2.593), Пехчево (3.237), Демир Капија (3.275), Македонски Брод (3.740), Валандово (4.402), Македонска Каменица (5.147), Крушево (5.330), Богданци (6.011), Кратово (6.924), Берово (7.002), Пробиштип (8.714) и Ресен (8.748). Овие градови често се именуваат како гратчиња.

Во Македонија има само 5 градови со над 50.000 жители: Скопје (467.267), Битола (74.550), Куманово (70.842), Прилеп (66.246) и Тетово (52.915). Овие градови се именуваат како најголеми градови во државата.

17 градови во Македонија имаат население од 10.000 до 50.000 жители:, Велес (43.716), Штип (43.652), Охрид (42.033), Гостивар (35.847), Струмица (35.311), Кавадарци (29.188), Кочани (28.330), Кичево (27.067), Струга (16.559), Радовиш (16.223), Гевгелија (15.685), Дебар (14.561), Крива Паланка (14.558), Свети Николе (13.746), Неготино (13.284), Делчево (11.500) и Виница (10.863). Сите овие градови се класифицираат како градови од средна големина.

Демографски податоци уреди

Град Општина Население Најзастапени народи Удел на народите (%) Најзастапени јазици Удел на јазиците (%) Најзастапена вероисповед Удел на вероисповедта (%)
Берово Берово 7.002 Македонци (6.404) 91,4 македонски (6.816) 97,3 православие (6.331) 90,4
Битола Битола 74.550 Македонци (66.038) 88,5 македонски (69.255) 92,8 православие (66.492) 89,1
Богданци Богданци 6.011 Македонци (5.761) 95,8 македонски (5.813) 96,7 православие (5.752) 95,6
Валандово Валандово 4.402 Македонци (4.279) 97,2 македонски (4.303) 97,7 православие (4.064) 92,3
Велес Велес 43.716 Македонци (40.269) 92,1 македонски (40.576) 92,8 православие (40.135) 91,8
Виница Виница 10.863 Македонци (9.246) 85,1 македонски (9.290) 85,5 православие (8.989) 82,7
Гевгелија Гевгелија 15.685 Македонци (15.060) 96 македонски (15.238) 97,1 православие (15.273) 97,3
Гостивар Гостивар 35.847 Албанци (16.890)
Македонци (11.885)
47,1
33,1
албански (16.877)
македонски (13.843)
47
38,6
ислам (23.686)
православие (11.865)
66
33
Дебар Дебар 14.561 Албанци (10.768)

Македонци (1.054)

73,9

7,24

албански (11.510)

македонски (1.950)

79

13,4

ислам (13.763) 94,5
Делчево Делчево 11.500 Македонци (10.761) 93,5 македонски (10.851) 94,3 православие (10.594) 92,1
Демир Капија Демир Капија 3.275 Македонци (3.161) 96,5 македонски (3.191) 97,4 православие (3.210) 98
Демир Хисар Демир Хисар 2.593 Македонци (2.473) 95,3 македонски (2.483) 95,7 православие (2.486) 95,8
Кавадарци Кавадарци 29.188 Македонци (28.354) 97,1 македонски (28.847) 98,8 православие (28.210) 96,6
Кичево Кичево 27.067 Македонци (15.031)
Албанци (7.641)
55,5
28,2
македонски (16.931)
албански (7.635)
62,5
28,2
православие (15.139)
ислам (11.759)
55,9
43,4
Кочани Кочани 28.330 Македонци (25.730) 90,8 македонски (25.832) 91,1 православие (25.448) 89,8
Кратово Кратово 6.924 Македонци (6.724) 97,1 македонски (6.709) 96,8 православие (6.696) 96,7
Крива Паланка Крива Паланка 14.558 Македонци (13.758) 94,5 македонски (13.776) 94,6 православие (13.785) 94,6
Крушево Крушево 5.330 Македонци (4.273) 80,1 македонски (4.562) 85,5 православие (5.275) 98,9
Куманово Куманово 70.842 Македонци (42.840)
Албанци (18.277)
60,4
25,7
македонски (45.306)
албански (18.283)
63,9
25,8
православие (46.766)
ислам (22.483)
66
31,7
Македонски Брод Македонски Брод 3.740 Македонци (3.725) 99,5 македонски (3.730) 99,7 православие (3.731) 99,7
Македонска Каменица Македонска Каменица 5.147 Македонци (5.096) 99 македонски (5.106) 99,2 православие (4.734) 91,9
Неготино Неготино 13.284 Македонци (12.994) 97,8 македонски (13.111) 98,6 православие (12.900) 97,1
Охрид Охрид 42.033 Македонци (33.791) 80,3 македонски (34.910) 83 православие (33.987) 80,8
Пехчево Пехчево 3.237 Македонци (3.067) 94,7 македонски (3.124) 96,5 православие (3.078) 95
Прилеп Прилеп 66.246 Македонци (61.320) 92,5 македонски (64.669) 97,6 православие (60.655) 91,5
Пробиштип Пробиштип 8.714 Македонци (8.560) 98,2 македонски (8.628) 99 православие (8.648) 99,2
Радовиш Радовиш 16.223 Македонци (13,991) 86,2 македонски (14.027) 86,4 православие (13.912) 85,7
Ресен Ресен 8.748 Македонци (6.431) 73,5 македонски (6.574) 75,1 православие (6.382) 72,9
Свети Николе Свети Николе 13.746 Македонци (13.367) 97,2 македонски (13.396) 97,4 православие (13.463) 97,9
Скопје Град Скопје[2] 467.257[3] Македонци (332.778) 71,2 македонски (341.339) 73 православие (343.197)
ислам (109.954)
73,4
23,7
Струга Струга 16.559 Македонци (8.901)
Албанци (5.293)
53,7
31,9
македонски (9.665)
албански (5.615)
58,3
33,9
православие (9.197)
ислам (7.075)
55,5
42,7
Струмица Струмица 35.311 Македонци (32.075) 90,8 македонски (32.123) 90,9 православие (30.238) 85,6
Тетово Тетово 52.915 Албанци (28.897)
Македонци (18.555)
54,6
35
албански (29.363)
македонски (18.980)
55,4
35,8
ислам (33.509)
православие (18.676)
63,3
35,2
Штип Штип 43.652 Македонци (38.323) 87,7 македонски (38.846) 88,9 православие (39.127) 89,6
Извор: Податоците се врз основа на последниот македонски попис од 2002 година.

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 „Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 - прв сет на податоци“. Државен завод за статистика на Македонија. Посетено на 6 јуни 2023.
  2. 2,0 2,1 2,2 Посебна административна единица која не е општина, туку претставува збир од 10 општини.
  3. Според пописот од 2002. Не ги вклучува Кондово и Сарај. Со нив има точно 20 % Албанци.

Надворешни врски уреди