Етанол

вид алкохолно соединение

Кога во секојдневниот живот се користи зборот алкохол, всушност се мисли на соединението етанол или етил алкохол. Хемиската формула на ова соединение е CH3CH2OH. Се добива со алкохолна ферментација на шеќерите (глукоза) под влијание на ензимите во квасните габички. Може да се добие и со хидратација на етен.

Етанол
Ethanol-2D-skeletal.svg
Ethanol-3D-vdW.png
Ethanol flat structure.png
Ethanol-3D-balls.png
Назнаки
64-17-5 X mark.svgН
ChemSpider 682
Jmol-3D слики Слика
PubChem 702
RTECS број KQ6300000
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед colorless liquid
Густина 0,789 g/cm3
Точка на топење
Точка на вриење
се меша во секаков однос
Киселост (pKa) 15,9
Вискозитет 1,200 cP (20 °C)
Диполен момент 1,69 D (gas)
Штетност
EU класификација Запаллив (F)
R-фрази R11
S-фрази (застарено) S2 S7 S16
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
 
Температура на запалување 13 °C (55,4 °F)
Слични супстанци
Слични супстанци меанол, пропанол
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

CH2=CH2 + H2O = CH3CH2OH

Чистиот етанол (100%), познат како апсолутен алкохол се применува во хемиски реакции во кои не е дозволено присуство на вода. Како 96% раствор, се употребува при производство на козметички препарати и при органски синтези. За растворање на лакови и лепила, како и за гориво, се користи денатуриран алкохол. Овој алкохол се добива така што во 96% алкохол се додаваат супстанции со непријатен мирис за да се спречи неговото користење за алкохолни пијалаци.

Надворешни врскиУреди