Целулоза

хемиско соединение

Целулозата е фитополисахарид и претставува најважен претставник на полисахаридите во растенијата. Количината на целулоза во некои микроорганизми, алги и лишаи е беззначајна, а животните воопшто не содржат целулоза.

Целулоза
Cellulose, a linear polymer of D-glucose units (two are shown) linked by β(1→4)-glycosidic bonds.
Three-dimensional structure of cellulose.
Назнаки
9004-34-6 Yes check.svgОк
UNII SMD1X3XO9M Yes check.svgОк
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед бел прашок
Густина 1.5 g/cm3
Точка на топење
нерастворлив
Штетност
EU индекс not listed
Слични супстанци
Слични супстанци Скроб
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (провери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

Од целулоза се состојат околу половина материјали кои ги изградуваат клеточните ѕидови кај дрвата и другите растителни производи (памук, филтер хартија итн.).