Во нанотехнологијата, наночестичката се дефинира како мал објект кој се однесува како целина според својствата. Секоја честица која има димензии[1] меѓу 1 до 100 nm влегува во дефиницијата за наночестичка. Иако според големината повеќето молекули спаѓаат во оваа категорија, сепак посебните молекули обично не се сметаат за наночестички.

Силициумски наноправ

Наводи уреди

Надворешни врски уреди