Список на села во Воден

Име на македонски[1] Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
ВОДЕН VODEN ΕΔΕΣΣΑ EDESSA 11070
Арсен Arsen Πολυπλάτανο Polyplatano 460
Божец Božec Άθυρα Athira
Бегна Begna Бегна Бегна 84
Баово Baovo Баово Баово 560
Бизово Bizovo Бизово Бизово 800
Борислав Borislav Περίκλεια Periklia
Волкојаново Volkojanovo Λυκοι Liki 300
В’гени V’geni В’гени В’гени 420
Вртикоп Vrtikop Σκύδρα Skidra 300
Владово Vladovo Άγρα Agra 740
Врбени Vrbeni Врбени Врбени 21
Голема Ливада Golema Livada Μέγαλα Λειβαδία Megala Livadia
Голема Река Golema Reka Голема Река Голема Река 280
Голишани Golišani Λευκάδια Levkadia 50
Голо Село Golo Selo Γυμνά Gimna
Горно Пожарско Gorno Požarsko Άνω Λουτράκι Ano Loutraki
Горно Родиво Gorno Rodivo Άνω Κορύφη Ano Korifi 200
Гугово Gugovo Гугово Viritia 260
Друшка Druška Друшка Друшка 68
Драгоманци Dragomanci Άψαλος Apsalos 1220
Долно Родиво Dolno Rodivo Долно Родиво Долно Родиво 250
Ениџе Вардар Enidže Vardar Γιαννιτσά Giannitsa 9599 26296
Жерви Žervi Жерви Жерви 290
Јаворени Javoreni Πλατάνη Platani 66
Јанаково Janakovo Јанаково Јанаково 70
Кадиново Kadinovo Кадиново Galatas
Кадрево Kadrevo Кадрево Кадрево 13
Каменик Kamenik Каменик Каменик 220
Корнишор Kornišor Κρομνη Kromni 700
Кронцелево Kroncelevo Κερασιές Kerasies 580
Котугери Kotugeri Котугери Kotugeri 60
Колудеј Коludej Колудеј Колудеј 60
Костурени Коstureni Костурени Костурени 950
Крладово Кrladovo Крладово Крладово 200
Липоор Lipoor Липоор Липоор 370
Лугунци Lugunci Λανγκάδια Lankadia
Луковиц Lukovic Луковиц Луковиц 300
Манастир Manastir Манастир Манастир 350
Месимер Mesimer Месимер Mesimeri 880
Нисиа Nisia Νισιο Nisio 340
Ново Село Novo Selo Ново Село Ново Село 75
Оризари Orizari Ριζαρίο Risario 300
Орман Чифлик Orman Čiflik Орман Чифлик Орман Чифлик 90
Ошљани Ošljani Ошљани Ошљани 50
Ослово Oslovo Ослово Ослово 1150
Острово Ostrovo O Άρνισσα O Arnissa 1200
Пилорик Pilorik Πυλορηγι Pilorigi
Патичино Patičino Патичино Патичино 100
Пископија Piskopija Επισκοπή Episkopi 340
Плашничево Plašničevo Κρύα Βρύση Kria Vrisi
Плугар Plugar Λουδιάς Loudias
Под Pod Ποδος Podos 350
Пожарско Požаrsko Пожарско Пожарско 2004
Полјани Poljani Πολυκαρπίο Polikarpi 1250
Постол Postol Πέλλα Pella
Почеп Počep Μαργαρίτα Margarita 200
Прањани Pranjani Прањани Прањани 290
Превртенец Prevrtenec Превртенец Превртенец 54
Пребјадица Prebjadica Пребјадица Пребјадица 1330
Рамна Ramna Ομαλο Omalo
Ризово Rizovo Ризово Ризово 180
Русилово Rusilovo Русилово Русилово 250
Рудино Rudino Рудино Рудино 550
С’ботско S’botsko Αριδαία Aridea 1260
Самар Samar Σαμαρι Samari 244
Саракиново Sarakinovo Саракиново Саракиново 700
Сборско Sborsko Сборско Pevkoton 880
Свети Илија Sveti Ilija Свети Илија Profitis Ilias 530
Северјани Severjani Βορεινό Vorino
Слатина Slatina Χρυσή Chrissi
Спирлитово Spirlitovo Πλαγιαρίο Plagiari
Ставрово Stavrovo Σταυροδρόμιο Stavrodromi
Струпино Strupino Струпино Струпино 560
Текри Tekri Παραλίμνη Paralimni
Теово Teovo Теово Karadias 604
Тресино Tresino Тресино Ormai 680
Требулец Trebulec Требулец Требулец 132
Тусин Tusin Тусин Aetochiri
Цакони Cakoni Цакони Цакони 260
Цармариново Carmarinovo Μαρίνα Marina 400
Црковјани Crkovjani Црковјани Црковјани 320
Црнешево Crneševo Црнешево Црнешево 790
Чеган Čegan Чеган Agios Athanassios 750
Чекри Čekri Παραλίμνη Paralimni
Чичигаз Čičigaz Σταυροδρόμιο Stavrodromi
Џедид Džedid Џедид Џедид 100

Наводи

уреди
  1. Симовски, Тодор (1998). „Воденски округ“. Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански одлики. I дел. Скопје: Институт за национална историја.