Autopatrol Уреди

Hi Kiril how are you. Please could you consider granting me autopatrol flag on mk wiki, as I sometimes need it for working on pictures in articles. Thanks a lot! Regards --A.Savin (разговор) 16:56, 28 март 2022 (CEST)Одговори[одговори]

 Ок Done. Best regards.--Kiril Simeonovski (разговор) 17:26, 28 март 2022 (CEST)Одговори[одговори]

Мoлба Уреди

Здраво Кирил,

види ако може да се направи статија за акад. Љ. Коцарев на анг. Вики.

поздрав, Academician.NYAS (разговор) 01:42, 3 април 2022 (CEST)Одговори[одговори]

@Academician.NYAS: Здраво, како што можам да забележам, статија за академикот веќе има. Не знам на што конкретно мислите. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 13:36, 4 април 2022 (CEST)Одговори[одговори]
Great! Academician.NYAS (разговор) 13:52, 4 април 2022 (CEST)Одговори[одговори]
Super!178.148.119.189 (разговор) 18:15, 4 април 2022 (CEST)Одговори[одговори]
Кирил, mоже ли некој на таа Вики (en.wikipedia.org) да уклони reverting anti-vandal bot или filter за "Igor Janev".178.148.119.189 (разговор) 22:31, 4 април 2022 (CEST)Одговори[одговори]

Партизанска споменица од 1941 - неразбирлив текст на срамен јазик Уреди

Добар ден, Кирил, како администратор на Википедија на македонски јазик Ве молам да го проверите текстот на страницата ставена во насловот на мојата порака. Тоа е базичен google превод на македонски од српски што едноставно не се разбира! Брука и срамота за нас и за нашата историја. Неколку примери: ПартизанскИОТ споменица БШЕ основана во 1941. година, со одлука на Национален комитет за ослободување на Југославија (НCOA), 14. септември 1944. за време на престојот на островот Вис. (НCOA - непостоечка кратенка; чиј престој - не се знае!) Комисијата потоа им нареди (ИМ НАРЕДИ!!!!???) на сите борци и водачи на Народната ослободителна армија на Југославија, учествувајќи во ова 1941. да ја примат Меморијалната награда од 1941. година, во знак на признание за нивното учество во борбата и лојалноста Национално-ослободително движење на Југославије. „Акт за партизански споменици од 1941 година", донесен ЈЕ 5. мајА 1946. И така натаму, нема птотреба да должам. Вакви текстови не би смееле да постојат на Википедија. Благодарам на вниманието, Јасмина Јасмина Шопова (разговор) 03:10, 12 декември 2022 (CET)Одговори[одговори]

Bloody Vandalism Уреди

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Kiril_Simeonovski&diff=prev&oldid=5054079#Vandalism

Маќедонија Уреди

Дали знаете дека Ѓорѓија Пулевски напишал македонска историја наречена Славјанско-маќедонска општа историја? Savasampion (разговор) 19:37, 9 јануари 2023 (CET)Одговори[одговори]

@Savasampion: Да, и тоа го пишува во статијата. Но, Википедија на македонски јазик е напишана на стандардниот јазик и во статиите треба да се користат исклучиво зборови коишто се користат во него. Пренасочувања може да бидат и зборови коишто денес се користат во другите говори, но јас лично сметам дека не треба да бидат зборови коишто се користеле во минатото и згора на тоа се пишувале поинаку. Поимот „Маќедонија“ се среќава во текстови на Ѓорѓи Македонски уште пред Ѓорѓија Пулевски, но во тој период се пишувало „Макьедония“ затоа што тоа е пред донесувањето на македонската азбука и кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 19:56, 9 јануари 2023 (CET)Одговори[одговори]

Хемиски соединенија Уреди

Здраво, ме интересира околу напреварот за хемиски соединенија, додадов нова статија но како да ми покажи во табелата кај Напомена дека е нова статија? Emgp31012207 (разговор) 15:00, 13 февруари 2023 (CET)Одговори[одговори]

@Emgp31012207: Здраво, напомената дека се работи за нова статија се внесува во последното поле од предлошката, односно веднаш пред знакот „}}“. Како пример може да погледнете како тоа го прават останатите учесници. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 16:55, 13 февруари 2023 (CET)Одговори[одговори]
Ви благодарам, ја направив напомената. Emgp31012207 (разговор) 08:07, 14 февруари 2023 (CET)Одговори[одговори]
Почитувани, Учествував во натпреварот за пишување статии за хемиски соединенија и според долунаведеното упатство (не ми е јасно каде може да наведеме за тоа од каде би сакале ваучер доколку освоиме некоја од наградите):
Награди
Наградите за овој натпревар се предвидени да бидат вредносни купони за книги и техничка стока. Наградите ќе бидат купени по завршувањето на уредувачкиот натпревар во вид на ваучери од продавница со седиште во Македонија. Доколку сакате ваучер од специфична продавница, наведете по завршувањето или за време на траењето на натпреварот. Одбраните корисници на наградите треба да си ги подигнат наградите во просториите на Споделено знаење, во зградата на Сивус Бизнис Инкубатор во Скопје.
доколку треба да наведам еве во поракава, би сакала ваучерот да биде од Anhoch, доколку има можност. Во спротивно, ве молам за упатство каде може да се наведе оваа информација. Поздрав и секое добро. Emgp31012207 (разговор) 13:39, 10 март 2023 (CET)Одговори[одговори]
@Emgp31012207: Здраво, добитниците на наградите ќе бидат контактирани од страна на организаторите по објавување на резултатите. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 16:15, 10 март 2023 (CET)Одговори[одговори]

Здраво, ме интересира зошто статијата за Циклохексан има 0 поени, дали тоа е минимумот или е некоја грешка во оценувањето?

Здраво. Статијата е оценета со 0 затоа што во историјата на преработките не може да се најдат уредувања од корисникот којшто ја има пријавено во натпреварот. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 15:47, 13 април 2023 (CEST)Одговори[одговори]
Здраво, кога може да се подигнат ваучерите? Emgp31012207 (разговор) 08:25, 16 јуни 2023 (CEST)Одговори[одговори]

Translation request Уреди

Hi. Could you please translate this to Macedonian?

Lingua Franca Nova (“Elefen”) is a language designed to be particularly simple, consistent, and easy to learn for international communications. It has a number of positive qualities:

 • 1. It has a limited number of phonemes. It sounds similar to Italian or Spanish.
 • 2. It is phonetically spelled. No child should have to spend years learning irregularities.
 • 3. It has a completely regular grammar, similar to the world’s creoles.
 • 4. It has a limited and completely regular set of productive affixes for routine word derivation.
 • 5. It has well-defined rules for word order, in keeping with many major languages.
 • 6. Its vocabulary is strongly rooted in modern Romance languages. These languages are themselves widespread and influential, plus they have contributed the major part of English vocabulary
 • 7. It is designed to be naturally accepting of Latin and Greek technical neologisms, the de facto “world standard”.
 • 8. It is designed to seem relatively “natural” to those who are familiar with Romance languages, without being any more difficult for others to learn.
 • We hope you like Elefen!

Thanks for your help. --Caro de Segeda (разговор) 07:57, 6 јуни 2023 (CEST)Одговори[одговори]

@Caro de Segeda: Hi. The translated text is given in turn:
Лингва франка нова („Елефен“) е јазик којшто е осмислен да биде едноставен, доследен и лесен за учење заради употреба во меѓународното општење. Јазикот има повеќе предности:
 • 1. Има ограничен број на фонеми. Звучи слично на италијански и шпански.
 • 2. Фонетички се срича. Ниедно дете нема да треба да помине години за да ги изучи отстапувањата од правилата.
 • 3. Граматиката во целост се заснова на правила, што е слично со креолските јазици.
 • 4. Има ограничен број на афикси коишто служат за изведување зборови според одредени правила.
 • 5. Има добро дефинирани правила за редоследот на зборовите, што е својство на многу од големите јазици.
 • 6. Неговиот речник во голема мера се заснова на современите романски јазици. Овие јазици се широкораспространети и влијателни, а исто така имаат голем придонес кон англискиот речник.
 • 7. Осмислен е природно да ги прифаќа латинските и грчки технички неологизми, што всушност е „светски стандард“.
 • 8. Осмислен е за да изгледа релативно „природно“ за оние коишто се запознаени со романските јазици без да им биде потежок за учење на останатите.
 • Се надеваме дека Елефен ви се допаѓа.
Best regards.--Kiril Simeonovski (разговор) 11:47, 6 јуни 2023 (CEST)Одговори[одговори]
Thank you so much for your help. I have created the article. Caro de Segeda (разговор) 08:33, 7 јуни 2023 (CEST)Одговори[одговори]

Need your input on a policy impacting gadgets and UserJS Уреди

Dear interface administrator,

This is Samuel from the Security team and I hope my message finds you well.

There is an ongoing discussion on a proposed policy governing the use of external resources in gadgets and UserJS. The proposed Third-party resources policy aims at making the UserJS and Gadgets landscape a bit safer by encouraging best practices around external resources. After an initial non-public conversation with a small number of interface admins and staff, we've launched a much larger, public consultation to get a wider pool of feedback for improving the policy proposal. Based on the ideas received so far, the proposed policy now includes some of the risks related to user scripts and gadgets loading third-party resources, best practices for gadgets and UserJS developers, and exemptions requirements such as code transparency and inspectability.

As an interface administrator, your feedback and suggestions are warmly welcome until July 17, 2023 on the policy talk page.

Have a great day!

Samuel (WMF), on behalf of the Foundation's Security team 14:08, 10 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]

Моля за помощ Уреди

Здравей, от няклко дни гледам, корисникот Gurther върши поразии. Беше направил вандалска редакция на статията за българския език, и редактира вандалски след мен страниците, които създавам, като трие инфорамция провокативно и целенасочено. Моля виж последните му редакции на статиите за Разград, област Разград и село Самоил. Махнал е тенденциозно надписите на български в скобите и е сложил турски такива!!! Такова инфантино и провокативно поведение не мисля че отоваря на стандартите на общността! Моля, за съдействие! Поздрави! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 18:42, 10 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]

Сите уредувања на корисникот се вратени и на неговата страница за разговор му се укажани причините. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 19:40, 10 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]
Благодарам! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 19:49, 10 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]

Здравей отново, моля въдворете този корисник :Gurther. Моля виж статията ми за писателя Чудомир, за Љубка Рондова, за Станка Златева. Виж статията за Одрин. Същият този потребител трие вандалски определението "български" и го замества с "од Бугария" с претенцията за някаква неутралност! Значи на всички уикипроекти на други езици Станка Златева е българска спортиска, само тук е "спортиска од Бугария" Да не говорим, че редакцията му в Одрин е изтрил само опредлението "български" но има "османски" сутан, "византийски" духовник, "грчки" търговец и тн. Този води някакви редакторски войни, които губят само време, а не допринасят с нищо за проекта. Благодаря!

Здраво Пакко, мојте придонеси не се вандализам, јас пробам да ги направам статиите повеќе неутрални, некој од овие ликови не се бугари, како пример Љубка Рондова, таа е бегалка од грчката граѓанска војна, тие бегалци се претежно македонци, и заради тоа наместо да ја обележиме како Бугарка или Македонка, одлучивме за неутрален компромизе каде што ги обележуваме со префиксот „од Бугарија“, така исто е со другите, ве молам прекинете со празните акузаци и ве молам пишувајте во македонски а не во бугарскиот литературен норм, ви благодарам. Gurther (разговор) 22:37, 16 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]

Здрасти, Gurther! Кой си ти та ще определяш каква се е чувствала Любка Рондова, или като каква се чувства Станка Златева? И тя ли е родена "во Македония"? Какъв компромис, кой успорва че Чудомир не е български писател?? Това не е никаква неутралност, а е някаква имагинерна твоя лична перцепция. Очаквам намесата на администратор! Kiril Simeonovski?

Семејството на баба ми има пребегано од Серско најпрвин во Пиринска Македонија, а потоа во Вардарска Македонија и сите роднини денес се сметаат за Македонци. Но, имаме подалечни роднини кои од Пиринска Македонија се имаат преселено во Софија и денес се сметаат за Бугари. Ова не е толку важно колку што поентата ми е дека самосознанието на пребеганото население од Егејска Македонија главно е определено од тоа каде конечно се населило. Јас лично мислам дека „од Бугарија“ е неправилно затоа што во воведната реченица се користи изведена придавка за националноста на личноста (исклучок се само некои личности коишто имаат повеќе националности). @Gurther:, дали може да ми ја посочите дискусијата во којашто е договорено дека вака треба да се постапува во статиите за децата бегалци од Граѓанската војна во Грција? Зошто промената се врши и во статии за бугарски пејачки коишто не се родени во географската област Македонија (пр. Ваља Балканска, Галена и Анелија)? Благодарам.--Kiril Simeonovski (разговор) 20:14, 18 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]
Kiril Simeonovski, нема разговор за таков случај но ако посакувате можеме да отвориме дискусија за такво нешто, причината некој се обележани како „од Бугарија“ наместо „бугарски/бугарска“ е бидејќи идентитетот на овие луѓе се декларирал како Бугари но по корен не се, и наместо да ги обележуваме како бугари или македонци или бугаро македонци или македонци бугари, најдобриот компромиз е „од Бугарија“ не гледам зошто тоа е толку лошо, во википедија има голем прироритет кон неутралноста. Ако имате идеа за друг компромиз или план слободно споделете го. Gurther (разговор) 23:00, 18 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]
@Gurther: Од Вашите придонеси можам да забележам дека се врши масовна систематска замена на придавката „бугарски“ со изразот „од Бугарија“ во статии за личности коишто немаат врска со Македонија. Тоа е погрешно од повеќе причини. Прво, уредувањата немаат никаква логика и не се поткрепени со докази. Второ, таквото уредување е спротивно на стилот за уредување биографски статии. Трето, за такво масовно менување низ статии е неопходно одобрение од страна на пошироката заедница. Она коешто го имате направено во изминатите неколку денови отвора голема работа затоа што сите тие уредувања треба да бидат вратени. Не знам која е причината за ваквото Ваше однесување, но ова е нешто за коешто на некои јазични изданија на Википедија се добива блок на неопределено време. Јас нема да Ве блокирам толку долго и мислам дека добра казнена мерка ќе биде блок од еден месец. Тоа е доволно време за да го преиспитате Вашето однесување и да научите како функционира Википедија.--Kiril Simeonovski (разговор) 23:37, 18 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]

Всеки има право да се самоидентифицира както се чувства и НИКОЙ няма право по някакви си свои виждания да го определя вместо него, особено след смъртта на този човек!!! Кирил, благодаря, че ми сподели част от твоята семейна история, но хората са различни и трябва да уважаваме това! Любка Родова е българка и като такава трябва да фигурира в македонската версия на уикипедия! https://www.youtube.com/watch?v=lyFJW-bHc0E Моля, спрете да "неутрализирате" по ваш вкус! Кирил, очаквам да върнеш редакциите на Gurther за споменатите статии, за да няма излишни "редакторски войни". Благодаря! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 20:47, 18 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]

@Пакко: Корисникот е блокиран на период од еден месец поради масовен систематски вандализам (штетата којашто ја има направено оправдува блок на подолг временски период, но да видиме дали ќе го преиспита однесувањето по истекот на блокот). Сите уредувања му се вратени. Останува уште да се вратат категориите. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 00:41, 19 јули 2023 (CEST)Одговори[одговори]
@Kiril, благодаря за съдействието, поздрав! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 20:57, 1 август 2023 (CEST)Одговори[одговори]