Autopatrol

Hi Kiril how are you. Please could you consider granting me autopatrol flag on mk wiki, as I sometimes need it for working on pictures in articles. Thanks a lot! Regards --A.Savin (разговор) 16:56, 28 март 2022 (CEST)Одговори

 Ок Done. Best regards.--Kiril Simeonovski (разговор) 17:26, 28 март 2022 (CEST)Одговори

Мoлба

Здраво Кирил,

види ако може да се направи статија за акад. Љ. Коцарев на анг. Вики.

поздрав, Academician.NYAS (разговор) 01:42, 3 април 2022 (CEST)Одговори

@Academician.NYAS: Здраво, како што можам да забележам, статија за академикот веќе има. Не знам на што конкретно мислите. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 13:36, 4 април 2022 (CEST)Одговори
Great! Academician.NYAS (разговор) 13:52, 4 април 2022 (CEST)Одговори
Super!178.148.119.189 (разговор) 18:15, 4 април 2022 (CEST)Одговори
Кирил, mоже ли некој на таа Вики (en.wikipedia.org) да уклони reverting anti-vandal bot или filter за "Igor Janev".178.148.119.189 (разговор) 22:31, 4 април 2022 (CEST)Одговори

Партизанска споменица од 1941 - неразбирлив текст на срамен јазик

Добар ден, Кирил, како администратор на Википедија на македонски јазик Ве молам да го проверите текстот на страницата ставена во насловот на мојата порака. Тоа е базичен google превод на македонски од српски што едноставно не се разбира! Брука и срамота за нас и за нашата историја. Неколку примери: ПартизанскИОТ споменица БШЕ основана во 1941. година, со одлука на Национален комитет за ослободување на Југославија (НCOA), 14. септември 1944. за време на престојот на островот Вис. (НCOA - непостоечка кратенка; чиј престој - не се знае!) Комисијата потоа им нареди (ИМ НАРЕДИ!!!!???) на сите борци и водачи на Народната ослободителна армија на Југославија, учествувајќи во ова 1941. да ја примат Меморијалната награда од 1941. година, во знак на признание за нивното учество во борбата и лојалноста Национално-ослободително движење на Југославије. „Акт за партизански споменици од 1941 година", донесен ЈЕ 5. мајА 1946. И така натаму, нема птотреба да должам. Вакви текстови не би смееле да постојат на Википедија. Благодарам на вниманието, Јасмина Јасмина Шопова (разговор) 03:10, 12 декември 2022 (CET)Одговори

Bloody Vandalism

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Kiril_Simeonovski&diff=prev&oldid=5054079#Vandalism

Маќедонија

Дали знаете дека Ѓорѓија Пулевски напишал македонска историја наречена Славјанско-маќедонска општа историја? Savasampion (разговор) 19:37, 9 јануари 2023 (CET)Одговори

@Savasampion: Да, и тоа го пишува во статијата. Но, Википедија на македонски јазик е напишана на стандардниот јазик и во статиите треба да се користат исклучиво зборови коишто се користат во него. Пренасочувања може да бидат и зборови коишто денес се користат во другите говори, но јас лично сметам дека не треба да бидат зборови коишто се користеле во минатото и згора на тоа се пишувале поинаку. Поимот „Маќедонија“ се среќава во текстови на Ѓорѓи Македонски уште пред Ѓорѓија Пулевски, но во тој период се пишувало „Макьедония“ затоа што тоа е пред донесувањето на македонската азбука и кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 19:56, 9 јануари 2023 (CET)Одговори

Хемиски соединенија

Здраво, ме интересира околу напреварот за хемиски соединенија, додадов нова статија но како да ми покажи во табелата кај Напомена дека е нова статија? Emgp31012207 (разговор) 15:00, 13 февруари 2023 (CET)Одговори

@Emgp31012207: Здраво, напомената дека се работи за нова статија се внесува во последното поле од предлошката, односно веднаш пред знакот „}}“. Како пример може да погледнете како тоа го прават останатите учесници. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 16:55, 13 февруари 2023 (CET)Одговори
Ви благодарам, ја направив напомената. Emgp31012207 (разговор) 08:07, 14 февруари 2023 (CET)Одговори
Почитувани, Учествував во натпреварот за пишување статии за хемиски соединенија и според долунаведеното упатство (не ми е јасно каде може да наведеме за тоа од каде би сакале ваучер доколку освоиме некоја од наградите):
Награди
Наградите за овој натпревар се предвидени да бидат вредносни купони за книги и техничка стока. Наградите ќе бидат купени по завршувањето на уредувачкиот натпревар во вид на ваучери од продавница со седиште во Македонија. Доколку сакате ваучер од специфична продавница, наведете по завршувањето или за време на траењето на натпреварот. Одбраните корисници на наградите треба да си ги подигнат наградите во просториите на Споделено знаење, во зградата на Сивус Бизнис Инкубатор во Скопје.
доколку треба да наведам еве во поракава, би сакала ваучерот да биде од Anhoch, доколку има можност. Во спротивно, ве молам за упатство каде може да се наведе оваа информација. Поздрав и секое добро. Emgp31012207 (разговор) 13:39, 10 март 2023 (CET)Одговори
@Emgp31012207: Здраво, добитниците на наградите ќе бидат контактирани од страна на организаторите по објавување на резултатите. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 16:15, 10 март 2023 (CET)Одговори

Здраво, ме интересира зошто статијата за Циклохексан има 0 поени, дали тоа е минимумот или е некоја грешка во оценувањето?

Здраво. Статијата е оценета со 0 затоа што во историјата на преработките не може да се најдат уредувања од корисникот којшто ја има пријавено во натпреварот. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 15:47, 13 април 2023 (CEST)Одговори
Здраво, кога може да се подигнат ваучерите? Emgp31012207 (разговор) 08:25, 16 јуни 2023 (CEST)Одговори

Translation request

Hi. Could you please translate this to Macedonian?

Lingua Franca Nova (“Elefen”) is a language designed to be particularly simple, consistent, and easy to learn for international communications. It has a number of positive qualities:

 • 1. It has a limited number of phonemes. It sounds similar to Italian or Spanish.
 • 2. It is phonetically spelled. No child should have to spend years learning irregularities.
 • 3. It has a completely regular grammar, similar to the world’s creoles.
 • 4. It has a limited and completely regular set of productive affixes for routine word derivation.
 • 5. It has well-defined rules for word order, in keeping with many major languages.
 • 6. Its vocabulary is strongly rooted in modern Romance languages. These languages are themselves widespread and influential, plus they have contributed the major part of English vocabulary
 • 7. It is designed to be naturally accepting of Latin and Greek technical neologisms, the de facto “world standard”.
 • 8. It is designed to seem relatively “natural” to those who are familiar with Romance languages, without being any more difficult for others to learn.
 • We hope you like Elefen!

Thanks for your help. --Caro de Segeda (разговор) 07:57, 6 јуни 2023 (CEST)Одговори

@Caro de Segeda: Hi. The translated text is given in turn:
Лингва франка нова („Елефен“) е јазик којшто е осмислен да биде едноставен, доследен и лесен за учење заради употреба во меѓународното општење. Јазикот има повеќе предности:
 • 1. Има ограничен број на фонеми. Звучи слично на италијански и шпански.
 • 2. Фонетички се срича. Ниедно дете нема да треба да помине години за да ги изучи отстапувањата од правилата.
 • 3. Граматиката во целост се заснова на правила, што е слично со креолските јазици.
 • 4. Има ограничен број на афикси коишто служат за изведување зборови според одредени правила.
 • 5. Има добро дефинирани правила за редоследот на зборовите, што е својство на многу од големите јазици.
 • 6. Неговиот речник во голема мера се заснова на современите романски јазици. Овие јазици се широкораспространети и влијателни, а исто така имаат голем придонес кон англискиот речник.
 • 7. Осмислен е природно да ги прифаќа латинските и грчки технички неологизми, што всушност е „светски стандард“.
 • 8. Осмислен е за да изгледа релативно „природно“ за оние коишто се запознаени со романските јазици без да им биде потежок за учење на останатите.
 • Се надеваме дека Елефен ви се допаѓа.
Best regards.--Kiril Simeonovski (разговор) 11:47, 6 јуни 2023 (CEST)Одговори
Thank you so much for your help. I have created the article. Caro de Segeda (разговор) 08:33, 7 јуни 2023 (CEST)Одговори

Need your input on a policy impacting gadgets and UserJS

Dear interface administrator,

This is Samuel from the Security team and I hope my message finds you well.

There is an ongoing discussion on a proposed policy governing the use of external resources in gadgets and UserJS. The proposed Third-party resources policy aims at making the UserJS and Gadgets landscape a bit safer by encouraging best practices around external resources. After an initial non-public conversation with a small number of interface admins and staff, we've launched a much larger, public consultation to get a wider pool of feedback for improving the policy proposal. Based on the ideas received so far, the proposed policy now includes some of the risks related to user scripts and gadgets loading third-party resources, best practices for gadgets and UserJS developers, and exemptions requirements such as code transparency and inspectability.

As an interface administrator, your feedback and suggestions are warmly welcome until July 17, 2023 on the policy talk page.

Have a great day!

Samuel (WMF), on behalf of the Foundation's Security team 14:08, 10 јули 2023 (CEST)Одговори

Моля за помощ

Здравей, от няклко дни гледам, корисникот Gurther върши поразии. Беше направил вандалска редакция на статията за българския език, и редактира вандалски след мен страниците, които създавам, като трие инфорамция провокативно и целенасочено. Моля виж последните му редакции на статиите за Разград, област Разград и село Самоил. Махнал е тенденциозно надписите на български в скобите и е сложил турски такива!!! Такова инфантино и провокативно поведение не мисля че отоваря на стандартите на общността! Моля, за съдействие! Поздрави! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 18:42, 10 јули 2023 (CEST)Одговори

Сите уредувања на корисникот се вратени и на неговата страница за разговор му се укажани причините. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 19:40, 10 јули 2023 (CEST)Одговори
Благодарам! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 19:49, 10 јули 2023 (CEST)Одговори

Здравей отново, моля въдворете този корисник :Gurther. Моля виж статията ми за писателя Чудомир, за Љубка Рондова, за Станка Златева. Виж статията за Одрин. Същият този потребител трие вандалски определението "български" и го замества с "од Бугария" с претенцията за някаква неутралност! Значи на всички уикипроекти на други езици Станка Златева е българска спортиска, само тук е "спортиска од Бугария" Да не говорим, че редакцията му в Одрин е изтрил само опредлението "български" но има "османски" сутан, "византийски" духовник, "грчки" търговец и тн. Този води някакви редакторски войни, които губят само време, а не допринасят с нищо за проекта. Благодаря!

Здраво Пакко, мојте придонеси не се вандализам, јас пробам да ги направам статиите повеќе неутрални, некој од овие ликови не се бугари, како пример Љубка Рондова, таа е бегалка од грчката граѓанска војна, тие бегалци се претежно македонци, и заради тоа наместо да ја обележиме како Бугарка или Македонка, одлучивме за неутрален компромизе каде што ги обележуваме со префиксот „од Бугарија“, така исто е со другите, ве молам прекинете со празните акузаци и ве молам пишувајте во македонски а не во бугарскиот литературен норм, ви благодарам. Gurther (разговор) 22:37, 16 јули 2023 (CEST)Одговори

Здрасти, Gurther! Кой си ти та ще определяш каква се е чувствала Любка Рондова, или като каква се чувства Станка Златева? И тя ли е родена "во Македония"? Какъв компромис, кой успорва че Чудомир не е български писател?? Това не е никаква неутралност, а е някаква имагинерна твоя лична перцепция. Очаквам намесата на администратор! Kiril Simeonovski?

Семејството на баба ми има пребегано од Серско најпрвин во Пиринска Македонија, а потоа во Вардарска Македонија и сите роднини денес се сметаат за Македонци. Но, имаме подалечни роднини кои од Пиринска Македонија се имаат преселено во Софија и денес се сметаат за Бугари. Ова не е толку важно колку што поентата ми е дека самосознанието на пребеганото население од Егејска Македонија главно е определено од тоа каде конечно се населило. Јас лично мислам дека „од Бугарија“ е неправилно затоа што во воведната реченица се користи изведена придавка за националноста на личноста (исклучок се само некои личности коишто имаат повеќе националности). @Gurther:, дали може да ми ја посочите дискусијата во којашто е договорено дека вака треба да се постапува во статиите за децата бегалци од Граѓанската војна во Грција? Зошто промената се врши и во статии за бугарски пејачки коишто не се родени во географската област Македонија (пр. Ваља Балканска, Галена и Анелија)? Благодарам.--Kiril Simeonovski (разговор) 20:14, 18 јули 2023 (CEST)Одговори
Kiril Simeonovski, нема разговор за таков случај но ако посакувате можеме да отвориме дискусија за такво нешто, причината некој се обележани како „од Бугарија“ наместо „бугарски/бугарска“ е бидејќи идентитетот на овие луѓе се декларирал како Бугари но по корен не се, и наместо да ги обележуваме како бугари или македонци или бугаро македонци или македонци бугари, најдобриот компромиз е „од Бугарија“ не гледам зошто тоа е толку лошо, во википедија има голем прироритет кон неутралноста. Ако имате идеа за друг компромиз или план слободно споделете го. Gurther (разговор) 23:00, 18 јули 2023 (CEST)Одговори
@Gurther: Од Вашите придонеси можам да забележам дека се врши масовна систематска замена на придавката „бугарски“ со изразот „од Бугарија“ во статии за личности коишто немаат врска со Македонија. Тоа е погрешно од повеќе причини. Прво, уредувањата немаат никаква логика и не се поткрепени со докази. Второ, таквото уредување е спротивно на стилот за уредување биографски статии. Трето, за такво масовно менување низ статии е неопходно одобрение од страна на пошироката заедница. Она коешто го имате направено во изминатите неколку денови отвора голема работа затоа што сите тие уредувања треба да бидат вратени. Не знам која е причината за ваквото Ваше однесување, но ова е нешто за коешто на некои јазични изданија на Википедија се добива блок на неопределено време. Јас нема да Ве блокирам толку долго и мислам дека добра казнена мерка ќе биде блок од еден месец. Тоа е доволно време за да го преиспитате Вашето однесување и да научите како функционира Википедија.--Kiril Simeonovski (разговор) 23:37, 18 јули 2023 (CEST)Одговори

Всеки има право да се самоидентифицира както се чувства и НИКОЙ няма право по някакви си свои виждания да го определя вместо него, особено след смъртта на този човек!!! Кирил, благодаря, че ми сподели част от твоята семейна история, но хората са различни и трябва да уважаваме това! Любка Родова е българка и като такава трябва да фигурира в македонската версия на уикипедия! https://www.youtube.com/watch?v=lyFJW-bHc0E Моля, спрете да "неутрализирате" по ваш вкус! Кирил, очаквам да върнеш редакциите на Gurther за споменатите статии, за да няма излишни "редакторски войни". Благодаря! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 20:47, 18 јули 2023 (CEST)Одговори

@Пакко: Корисникот е блокиран на период од еден месец поради масовен систематски вандализам (штетата којашто ја има направено оправдува блок на подолг временски период, но да видиме дали ќе го преиспита однесувањето по истекот на блокот). Сите уредувања му се вратени. Останува уште да се вратат категориите. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 00:41, 19 јули 2023 (CEST)Одговори
@Kiril, благодаря за съдействието, поздрав! Пламенъ Цвѣтковъ (разговор) 20:57, 1 август 2023 (CEST)Одговори

Оценка на статија

Здраво Кирил,

Дали може да се оцени ОБСЕ се додадени информации за историјата на оваа организација

Ти благодарам многу 77.29.211.116 (разговор) 22:42, 30 ноември 2023 (CET)Одговори

Дополнувањето е прифатено.--Kiril Simeonovski (разговор) 23:12, 30 ноември 2023 (CET)Одговори
Ти благодарам многу @Kiril Simeonovski 77.29.211.116 (разговор) 23:14, 30 ноември 2023 (CET)Одговори

Избришана тема

Здраво Кирил,

Зошто е избришана темата Гоце Ангелов? Се работи за татко ми и мислам дека треба да е видливо за други луѓе. Пред се затоа што сакам јас да дознаам повеќе за него. Исто така според мене е добро за младите да знаат за овој "ендемичен" тип на луѓе за кои вредносите како служење на својот народ, служење на својата земја, негување на спортски дух и сл. се поважни од секакво материјално богатство.

Благодарам однапред. NenoMacedon (разговор) 09:32, 11 декември 2023 (CET)Одговори

Здраво, статијата беше избришана затоа што не беше наведен никаков извор како поткрепа на веродостојноста на содржината и којшто укажува зошто личноста е значајна за да има статија на Википедија на македонски јазик. Се обидов да најдам повеќе информации преку пребарување на поимот „Гоце Ангелов“ на Гугл и резултатот којшто го добив воопшто не дава никакви информации за личноста за којашто беше напишана статијата. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 09:52, 11 декември 2023 (CET)Одговори
Во тој случај википедиа ќе има нова информација во однос на Гугл... NenoMacedon (разговор) 10:02, 11 декември 2023 (CET)Одговори
Википедија не создава нови извори, туку користи достапни информации на значајни теми (видете Википедија:Значајност). Инаку, секој ќе можеше да си напише статија за себе или за било што и со тоа да создаде нов извор на Гугл. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 10:12, 11 декември 2023 (CET)Одговори
Проверете сега ... Гоце Ангелов Капетан NenoMacedon (разговор) 14:17, 13 декември 2023 (CET)Одговори
Дали може да посочите независен извор којшто ја обработува биографијата на личноста (на пр. напис во медиум, монографија за АРМ, тематска интернет страница итн.)? Како пример за независен извор го наведувам следното дело:
 • Стојановски, Мирослав и Стојаноски, Борис (2017). „Воени генерали во Македонија (1943 - 2017)“, второ издание. Скопје. Клуб на генерали на Република Македонија. ISBN 978-608-65955-2-4.
Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 18:56, 13 декември 2023 (CET)Одговори
Освен наведениот линк кој што е од архив на мтв немам сега за сега.
https://m.youtube.com/watch?v=iFF9bfgDHas&feature=youtu.be 212.110.94.226 (разговор) 10:45, 16 декември 2023 (CET)Одговори
Не менува ова нешто ? 212.110.71.17 (разговор) 17:13, 28 декември 2023 (CET)Одговори
Не.--Kiril Simeonovski (разговор) 17:44, 28 декември 2023 (CET)Одговори

Здраво

Поставио сам веродостојне изворе а допуна ми је обрисана без описа измјене. [1]Садко (ријечи су вјетар) 16:57, 26 јануари 2024 (CET)Одговори

ВеРоДосТоЈнЕ Bojan9Spasovski (разговор) 17:47, 26 јануари 2024 (CET)Одговори
Исто је и на Никола Тесла. — Садко (ријечи су вјетар) 00:14, 27 јануари 2024 (CET)Одговори

Јелена Розга

Здраво Кирил, штотуку забележав дека сте додале натпис дека статијата на којашто работев се класифицира за брзо бришење. Се одлучив да ја создадам поради огромната популарност на видеото и големото влијание што го имало врз популарноста на самата пејачка, а изворите еден по еден сами се појавуваат. Бидејќи забележав дека причината е несоодветен наслов дали мислите дека доколку го насловам видеото како оригиналот, имено „Jelena Rozga - Oprosti mala/Opijum/S druge strane mjeseca“, проблемот ќе се среди? Срдечен поздрав. Abnormalcy333 (разговор) 11:10, 12 април 2024 (CEST)Одговори

Здраво. Насловот на статијата ми е крајно нејасен, а очигледно и статијата не е напишана доволно јасно. Прво, „настап од Јелена Розга“ треба да биде „наслов на Јелена Розга“. Второ, по придавката „народни“ нема никаква именка, така што не ми е јасно на што се мисли (може да бидат народни песни, но може и нешто друго). Да не зборувам дека насловот не е согласно јазичните правила во македонскиот јазик. Трето, воведната реченица исто така не е напишана согласно правилата во македонскиот јазик. Изразот „народни радио“ веројатно треба да биде „народно радио“, но ако е име на радио тогаш треба да биде со голема почетна буква, т.е. „Народно радио“. Истото важи и за поранешното име на радиото „браво!“, коешто правилно треба да биде „Браво!“. Многу поголем проблем е тоа што не сум сигурен дека треба да има статии за видео-записи на Википедија на македонски јазик. Можеби е најпаметно дел од содржината да се најде во статијата за Јелена Розга и оваа статија да биде избришана. Поздрав.--Kiril Simeonovski (разговор) 13:24, 12 април 2024 (CEST)Одговори
Хмм, разбирам. Фактички најголем проблем е тоа што имињата на радијата прават да звучи чудно на самиот почеток. А што се однесува до употребата на голема буква, работата е што самото радио (поради стилистички причини) се одлучува да биде запишано со мала. Но во секој случај, што се однесува до тие промени, би можел нешто да направам. Што се однесува до релевантност, односно како што напоменувате „статија за видео-записи“, се одлучив да ја објавам затоа што видеото е навистина препопуларно и дури и самата пејачка го има дискутирано во неколку наврати како нешто што ѝ ја однело кариерата на повисок степен. Така што, од тој аспект мислам дека и те како е релевантно. Единствен „проблем“ којшто можам да го замислам е што не би можел да ја зголемам статијата повеќе од тоа како што изгледа сега, нема многу извори коишто го дискутираат. Решението да се припои кон главната статија би било малку тешко, затоа што таа и онака е веќе премногу голема, а вака ќе стане уште поголема и потешка за читање. Па не знам, што се однесува до мене, би поработил на некои правописни промени, но само во случај доколку не ми ја избришете статијата. Ве молам кажете ми што мислите по оваа кратка дискусија. Поздрав. Abnormalcy333 (разговор) 16:35, 13 април 2024 (CEST)Одговори

Reminder to vote now to select members of the first U4C

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Помогнете со преводот на вашиот јазик

Dear Wikimedian,

You are receiving this message because you previously participated in the UCoC process.

This is a reminder that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) ends on May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 00:53, 3 мај 2024 (CEST)Одговори