Корисник:Википедија Енциклопедија/Книги/Биологија

Наслов
Одберете соодветна корица за книгава. Повеќе напатствија ќе најдете на „Шаблон:Зачувана книга“.
Оваа книга претставува збирка на статии од Википедија составени од корисник, што може лесно да се зачува, да се испише електронски и да се порача за печатење. Доколку книгава е ваше дело и ви треба помош, погледајте ги страниците Помош:Книги (општи совети) и WikiProject Wikipedia-Books|прашања и помош.
Преземи PDF ]  [ Преземи ODT ]  [ Преземи ZIM ]

Отвори во Книговезницата ]  [ Порачајте испечатена книга ]

[ За печатењето ] [ ЧПП ] [ Одѕив ] [ Помош ] [ ВикиПроект ] [ Скорешни промеи ]


БиологијаУреди

растенијаУреди

Escherichia coli
Јаболко
Јаглерод
Јаглерод диоксид
Јаглехидрат
Јајце клетка
Јајчник
Јод
Автотроф
Алги
Амброзија (растение)
Амеба
Бадем
Бактерија
Белковина
Бесполово размножување
Билка
Биологија
Биоразновидност
Бор
Борови
Ботаника
Вакуола
Вегетативни органи
Вид (биологија)
Вирус
Витамин
Виши растенија
Вода
Водно растение
Габа
Гамета
Гас
Генеративни органи
Год
Голосеменици
Готварска сол
Грашок
Грмушка
Група за истражување на филогенијата на скриеносемените растенија
Даб
Двегодишно растение
Делба на клетките
Дикотиледони
Дождовна шума
Домат
Дрвенесто растение
Дрво (појаснување)
Дрво (растение)
Едногодишно растение
Едноклеточен организам
Ела
Електронски микроскоп
Епидермис
Животна средина
Жито
Загадување
Зелени алги
Зелјесто растение
Зимзелено растение
Изданок
Излачување
Исхрана
Карл Лине
Кафеави алги
Киселина
Кислород
Клетка
Клеточен ѕид
Клеточна мембрана
Клеточно дишење
Клеточно јадро
Клима
Компир
Корен
Кромид
Ксилем
Кутикула
Лаванда
Ланец на исхрана
Лебен квасец
Лилјани
Лист
Лист (ботаника)
Листопадни растенија
Лишаи
Лук
Магдонос
Мајчина душичка
Микробиологија
Микроорганизам
Минерал
Минерални соли
Митохондрија
Многуклеточен организам
Мов
Молика
Монокотиледони
Морков
Морфологија (биологија)
Мувла
Нуклеинска киселина
Оплодување
Орган
Органела
Организам
Ориз
Орхидеи
Палми
Папрат
Паразитизам
Парамециум
Пластид
Плод
Повеќегодишно растение
Полен
Праживотни
Прашник
Природа
Протисти
Протоплазма
Пупка
Пченка
Размножување
Раст
Растенија
Растително ткиво
Ризом
Сапрофит
Светлина
Семе
Семени растенија
Синтеза
Скриеносеменици
Скроб
Смрека
Соли
Сонце
Спорангија
Спори
Стебло
Сунѓери
Температура
Тиси
Ткиво
Топлина
Транспирација
Треви
Тропска дождовна шума
Фотосинтеза
Хетеротроф
Хлоропласт
Хлорофил
Цвет
Целулоза
Цитоплазма
Цитоскелет
Црвени алги
Чемпреси
Четинари
Шума