Многуклеточен организам

Многуклеточен организам или мултицелулар е организам чиешто тело е изградено од повеќе клетки, најчесто групирани во ткива. Ткивата се групираат во органи, додека органите во органски системи. Повеќето растенија и животни се многуклеточни организми. Многуклеточните животни се наречени метазои.

Tetrabaena socialis се состои од четири клетки

Поврзано

уреди