Цитоскелетот претставува мрежеста структура изградена од белковински фибрили (нишки). Цитоскелетот во голема мера го определува обликот на клетката и служи како еден вид скелет што го одредува распоредот на клеточните органели. Учествува во клеточното движење, во движењето на хромозомите за време на клеточната делба и во контракцијата на мускулните клетки.

Цитоскелет кај еукариотски клеткки. Актинските филаменти се прикажани во црвено, микротубулите во зелено и јадото во сино.