Микробиологија (од грчки μικρός - „мал“, βίος - „живот“ и λόγος - „слово“, „учење“) — научна дисциплина, дел од биологијата, која се занимава со проучување на микроорганизмите и нивниот ефект врз останатите живи организми.

Колонии на микроорганизми на агарна плоча