Дрво (појаснување)

појаснителна страница

Дрво е поим којшто може да го има следново значење: