Вегетативни органи

Вегетативните органи се група од растителни органи со кои растенијата ги извршуваат животните функции. Вегетативни органи на растението се:

Така се нарекуваа така затоа што тие ја создаваат храната во растението. Тие ја создаваат храната така што преку коренот се пренесуваат минералните соли и вода во стеблото. Од стеблото тие се пренесуваат во листот и таму се создаваат шеќерите односно храната за целиот организам.