Генеративни органи

Генеративните органи се група од растителни органи со кои растението се размножува. Генеративни органи на растението се: