Отвори го главното мени

Зборот синтеза (латински: synthesis- спојува) има најразлични значења.