Четврта крстоносна војна

Четврта крстоносна војна (1202 - 1204 година) првично имала за цел освојување на Ерусалим преку, контролираниот од муслиманите, Египет. Поради недостаток на пари, крстоносците заклучиле дека е потребно прво да се освои Задар, па Цариград и со тоа да се разбие Византија.

Четврта крстоносна војна
Дел од Крстоносните војни

Освојување на Цариград од страна на крстосниците во 1204.
Датум 1202-1204
Место Балкански Полуостров
Исход Завршување на Големиот раскол. Создавање на Латинското Царство.
Територијални
промени
Создавање на крстоносни држави на Балканот.
Завојувани страни
Крстоносци Земји од Балканскиот Полуостров
Команданти и водачи
Ото IV
Бонифациј I
Теобалд I
Луј I од Блоа
Алексеј V Дукас
Исак II Ангелос
Алексиј III Ангелос
Емерик I
Влез на крстоносците во Цариград


Крстоносни војни
Портал:Крстоносни војни