Опсада на Антиохија


Крстоносни војни
Портал:Крстоносни војни

Опсадата на Антиохија траела во периодот на Првата крстоносна војна од 1097 и 1098 година. Првата опсада била од страна на крстоносците. Градот бил веќе девет години во рацете на турските селџуци. Таа траела во периодот од 21 октомври 1097 до 3 јуни 1098 година. Со оваа опсада, крстоносците долго време не можеле да го заземат градот, а истовремено започнало да се намалува и н нвната храна. Пред само четири дена пред да дојде огромната муслиманска војска, крстоносците сепак успеале да го заземат градот. Во Антиохија настанала пљачка, сите Турци биле погубени.

Втората опсада пак била преземена од страна на турските селџуци против крстоносците, кога повторно паднал градот во рацете на турските селџуци. Таа траела во периодот од 7 јуни до 28 јуни 1098 година. Со зазимањето на градот, муслиманите престигнале многу брзо пред портите на Антиохија. Крстоносците се нашле во безизлезна ситуација. Не било пронајдено и наводното Свето копје. По голема битка, градот бил повторно преземан од страна на муслиманите.