Детска крстоносна војна


Крстоносни војни
Портал:Крстоносни војни

Детската крстоносна војна е неуспешен и сѐ уште потполно несфатен настан од 1212 година.

Детски крстоносен поход

Се смета дека дошло до собирање на деца од Франција и Германија, при што папата Иноцентиј III издал решение дека возрасните крстоносци не се корисни за ослободувањето на Светата земја. И затоа како нивни заменици ги поставил децата. Но во крајна мерка, ниту едно од децата не стигнало до Светата земја, бидејќи оние кои не умреле од глад за време на патувањето, биле продадени како робови.