Крстоносни војни
Портал:Крстоносни војни

Опсадата на Едеса се случила на 28 ноември 1444 година и траела сè до 24 декември истата година. Ова опсада била како резултат од потпаѓањето и преземањето на Едеса од страна на бегот Зенги.