Крстоносна војна од 1101


Крстоносни војни
Портал:Крстоносни војни

По паѓањето на Ерусалим и преземањето на Светиот Гроб од страна на крстоносците, нивната главна цел била постигнета. Многу од крстоносците се вратиле по своите земји, но имало и такви кои останале во Ерусалим. Во текот на 1101 година бил организиран нов поход од страна на Етиен Де Блоа и Југ Де Вермондоа, кои се упатиле кон своите земји пред да биде преземан Ерусалим.

Новиот папа Паскал II, наследникот на Урбан II, посакувал нов поход. Овој поход најмногу бил организиран сè со цел да се освои Анадолија, каде според кралската власт морало да се освои за да не им пречат кон патот за Ерусалим селџуците. Овој поход завршил катастрофално за крстоносците .