Битка кај Дорилеја


Крстоносни војни
Портал:Крстоносни војни

Битката кај Дорилеја започнала на 1 јули 1097 година во текот на Првата крстоносна војна помеѓу Турците селџуци и крстоносците. Оваа битка се одржала многу скоро по зазимањето на Никеја од страна на Византија.

Битката кај Дорилеја

Во ова битка, крстоносците се поделиле во две групи. Турците биле изненадени од страна на првата група создадена од крстоносци. Во почетокот на битката, Турците бележиле успех, но со доаѓањето на втората група витези, Турците биле поразени. По ова битка, крстоносците го расчистиле патот до Антиохија.