Крстоносни држави

Крстоносни држави — држави кои биле создадени во времето на Крстоносните војни во Мала Азија и Светата Земја. Овие држави подоцна повторно биле заземени од страна на исламскиот свет.

Политичка карта на Блискиот Исток во 1135 г. Крстоносните држави се означени со црвени крстови

Близок Исток уреди

Првите четири држави кои биле формирани за време на Првата крстоносна војна се:

Ерусалимско Кралство имало четири вазални територии:

Кипар уреди

По третата крстоносна војна било создадено Кипарското Кралство со освојувањето на Кипар од страна на Ричард I, додека бил на неговиот поход кон светата замја. Ова кралство се задржало сè до 1489 година кога Кипар бил преземан од страна на Венеција.

Византија уреди