Ширина на колосек

Разни ширини на колосекот.

Пругите според ширината на колосекот се делат на:

Широк колосекУреди

Нормален колосекУреди

Тесен колосекУреди

ПоврзаноУреди