Локомотива е секое железничко самоподвижно возило кое придвижува воз по шини, влечејќи или туркајќи го.

Локомотиви во Австралија

Поделба според типот на погонУреди

Поделба според експлоатациска наменаУреди

  • патничка локомотива - наменета за влечење на патнички вагони, со голема брзина но мала снага.
  • товарна локомотива - наменета за влечење на товарни вагони, со мала брзина но голема снага.
  • универзална локомотива - наменета за влечење на комбинирани патнички и товарни вагони.
  • маневарска локомотива - наменета за составување и разделување на композиции од вагони.

ПоврзаноУреди