Виш совет за национална безбедност на Иран

Вишио совет за национална безбедност е извршан политички орган на Исламската Република Иран на чело со Цекретар. Овој совет е основан во 1989 согласно со статутот 176 од уставот на Иран. Де јуре глава на Советот е иранскиот претседател , а де факто е високиот раководител, кои го даваат последниот збор во советот.

Иран

Оваа статија е дел од темата:
Политика на Иран


Од 20 октомври 2007 секретар на Советот е Саед Џалили.

Главни задачи на Советот се: уреди

  • Определување на политиката, заштита и национална безбедност;
  • Координација на дејствата поврзани со националната безбедност, социјалните, културните и економските области; и
  • Експлоатација на материјалните и интелектуалните ресурси ако се загрозени од внатрешни или надворешни влијанија

Надворешни врски уреди

 
Викиизвор на англиски јазик содржи текст на тема: