Правен систем на Иран

Правниот систем на Иран е составен и воден од Али Акбар Давар и неколку негови современици. Правниот систем се заснова на првостепените принципи од времето на монархијата, односно од ерата на династијата Пахлеви. Но после исламската револуција, правниот систем пред сè се заснова на исламското право, односно се води спрема законите на шеријатот.

Иран

Оваа статија е дел од темата:
Политика на ИранРаботите кои се од витален ирански интерес правниот систем не ги решава сам, туку се координита со Гардискиот Совет. Сегашен претседател на советот е Махмуд Шахруди.

Надворешни врски уреди