Уставот на Исламската република Иран стапи насила 3 декември 1979. Во 1989 во уставот беа внесени некои поправки.

Иран

Оваа статија е дел од темата:
Политика на Иран


Преамбула

уреди

Во преамбулата е опишан патот на Иран кон Исламската револуција. Таму пишува дека Уставот создава услови за продолжување на револуцијата во државата и создавање на предуслови за развој на општеството и образованието во еден мировен исламски дух.

Содржина

уреди
 • Глава I — Основни принципи
 • Глава II — Јазик, азбука, историја и државно знаме
 • Глава III — Правото на народот
 • Глава IV — Економија и финансии
 • Глава V — Суверенитетот на народот и органите на власта
 • Глава VI — Законодавна власт
 • Глава VII — Совет
 • Глава VIII — Водач на државата или Совет за раководство на државата
 • Глава IX — Извршна власт
 • Глава X — Надворешна политика
 • Глава XI — Право
 • Глава XII — Радио и телевизија
 • Глава XIII — Виш совет за национална беѕбедност
 • Глава XIV — Ревизија на уставот

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди

Текст на уставот на Иран