Википедија:Уредувачки маратони 2021

Споделено знаење
Уредувачки маратони
Кратенки:
ВП:УМ

Во 2021 година биле организирани четири уредувачки маратони.

Прв маратонУреди

Британска култураУреди

На 28 јануари 2021 година е одржан семрежен уредувачки маратон на тема „Британска култура“ во периодот од 17:00 до 21:00. Настанот бил организиран во соработка со националната младинска платформа МладиХаб.

Список на учесници
Бр. Корисник Придонеси
1 Kristinageo
2 Masos7
3 DijanaRam
4 Petrovskaivana
5 Dimomartin
6 Marija Gjorgjioska
7 Dandarmkd
8 Иван Ж

Втор маратонУреди

Човекови праваУреди

На 4 февруари 2021 година е одржан семрежен уредувачки маратон на тема „Човекови права“ во периодот од 19:00 до 23:00. Настанот бил организиран во соработка со непрофитната и невладина организација NECINMK. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2021“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

Список на учесници
Бр. Корисник Придонеси
1 Симона Рунчева
2 Eleriba
3 Themoonlooveer
4 Dandarmkd
5 Иван Ж

Трет маратонУреди

ГеографијаУреди

На 23 февруари 2021 година е одржан семрежен уредувачки маратон на тема „Географија“ во периодот од 17:00 до 21:00. Настанот бил организиран во соработка со националната младинска платформа МладиХаб.

Список на учесници
Бр. Корисник Придонеси
1 TranslatorJ
2 Deansokolov
3 On4eMeskov
4 IvaNebula
5 Angelaangjelovska
6 Христина Колова
7 StojmanovskaM
8 Tale-mk
9 Katerina Gramova
10 NikolaU1998
11 Tamara Fidanoska
12 Spasovska
13 Mkostadinovska
14 Temjana.angjusheva
15 Cuvarce
16 Edina01
17 Jully Julia
18 Dandarmkd
19 Иван Ж

Четврти маратонУреди

Детски праваУреди

На 14 април 2021 година е одржан семрежен уредувачки маратон на тема „Детски права“ во периодот од 13:00 до 16:00. Настанот бил организиран во соработка со првата детска амбасада во светот Меѓаши. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2021“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

Список на учесници
Бр. Корисник Придонеси
1 Zarkozmijanac
2 Julija.v36
3 Dandarmkd
4 Иван Ж