Резерват Боске Секо дел Патија

Резерватoт Боске Секо дел Патија ― резерват за диви животни кој се наоѓа во Колумбија. Резерватот е сместен на границата помеѓу Департманот Нарињо и Департманот Каука.

Националните природни паркови на Колумбија, по редослед на создавање: