Акалсколапонски јазик

Акалсколапонски јазикмртов јазик од групата на лапонски јазици од угрофинското семејство. Јазикот се зборувал на полуостровот Кола во Русија. Јазикот се сметал за дијалект на килдинсколапонскиот, но денес, посмртно е окарактеризиран како посебен јазик и јазик сличен на сколтскиот лапонски. Јазикот исчезнал со смртта на последниот човек што го зборувал јазикот, тоа била Марја Сергина и умрела на 29 декември 2003 година.

Акалсколапонски јазик
Зборуван во: Русија 
Регион: полуостров Кола
Исчезнување: 29 декември 2003
Јазично семејство: уралски
 угрофински
  фино-пермски
   фино-волшки
    фино-лапски
     Лапонски
      Акалсколапонски јазик 
Писмо: Акала-лапонска азбука
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: smi
ISO 639-3: sia