Јужнолапонски јазик

Јужнолапонски јазик — најзападниот од групата на лапонски јазици од угрофинското семејство.. Јазикот е доста загрозен, со мал број на население што го зборува и мнозинско население на овој јазик живее само во две општини во Норвешка. Вкупно население што се изјасниле како северни Лапонци се 2000 од кои само 500 го зборуваат јазикот убаво.

Јужнолапонски јазик
åarjelsaemien gïele 
Изговор: арјелсаемиен гиеле
Зборуван во: Шведска, Норвешка 
Регион: Северна Европа
Вкупно говорници:
Јазично семејство: уралски
 угрофински
  фино-пермски
   фино-волшки
    фино-лапски
     Лапонски
      Јужнолапонски јазик 
Писмо: Севернолапонска азбука
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: sma
ISO 639-3: id=sma sma 
Под број 1 е прикажан јужнолапонскиот јазик

Гласови уреди

Самогласки уреди

Предни Централни Задни
Незаоблени Заоблени Незаоблени Заоблени Незаоблени Заоблени
Затворени i (i) y (y) ɨ (ï/i)1 ʉ (u) u (o)
Средни e (e) o (å)
Отворени ɛ (æ/ä)2 ɑ (a)