Угрофински јазици

Угрофинските јазици се зборувани во северна Европа и северна Азија. Оваа група се дели на две подгрупи и тоа: угарски јазици и финопермски јазици. Во оваа грипа спаѓаат јазици:

Угрофински јазици
Географска
распространетост:
Европа Азија
Класификација:уралски
  • угрофински јазици
Гранки:
Угарски јазици
финопермски јазици
ISO 639-2 и 639-5:

Угрофинските јазици.
Карта на распространетост на уралските јазици
  угарски