Јурачки јазик — исчезнат уралски јазик и спаѓал во подгрупата на северни самоједски јазици на самоједската група на јазици. Јазикот го зборувале во Русија.

Јурачки јазик
Зборуван во: Русија
Исчезнување: 1800-те
Јазично семејство: северни самоједски
 самоједски
  Јурачки јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: