Естонски јазик

Естонски јазик (eesti keel)
Се говори во: Естонија
Реон: Североисточна Европа
Општ број на говорници: 1,1 милион
Ранглиста: По 100-та позиција
Класификација: Уралски

 Угро-Фински
  Фино-Лапонски
   Балтички Фински
    Естонски јазик

Официјална положба
службен јазик: Естонија, Европска Унија
Контролиран од: ---
Јазични кодови
ISO 639-1 et
ISO 639-2 est
SIL EST

Естонскиот јазик (Естонски: eesti keel) се говори од околу 1,1 милион луѓе, од кои најмногу живеат во североисточно Европската држава Естонија.

Естонски јазик
Писмо латиница
Пример Прв член од „Декларацијата за човекови права“
Текст Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim.
Македонски Ситe чoвeчки суштeствa сe рaѓaaт слoбoдни и eднaкви пo дoстoинствo и прaвa. Tиe сe oбдaрeни сo рaзум и сoвeст и трeбa дa сe oднeсувaaт eдeн кoн друг вo дуxoт нa oпштo чoвeчкaтa припaднoст.
Портал: Јазици

Естонскиот јазик припаѓа на финскиот огранок од Угро-Финските јазици. Тој не е поврзан со неговиот јужен соседен јазик латвијски јазик, кој е Балтички јазик сроден со литванскиот. Естонскиот е сроден со финскиот јазик и не толку со унгарскиот. Една од одделните карактеристики на естонскиот е таа што тој го има она што традиционално се гледа како три степени на фонемска должина: кратка, долга и предолга. Практично, разликата меѓу долгата и предолгата фонемска должина е како акцентот на слогот (со висина на тонот), така и траењето. Долгите и предолгите самогласки не се разграничени во пишаниот естонски јазик, но согласките се јавуваат во пишувањето со три "степени": b,d,g; p,t,k и pp;tt;kk (сите незвучни согласки).

Гласовен системУреди

СамогласкиУреди

Предни Задни
Незаоблени Заоблени Незаоблени Заоблени
Затворени i y u
Средни1 e ø ɤ o
Отворени æ ɑ

СогласкиУреди

Билабијални Лабиодентални Алвеоларни Посталвеоларни Непчани Меконепчани Глотални
Стоп p pʲ t tʲ k kʲ
Носни m n nʲ (ŋ)1
Фрикативни (f) v s sʲ (ʃ) h
Апроксимантни l lʲ j
Вевни r