Коми-зиријански јазик

јазик


Комиски јазикот или коми-зиријански јазик — дел од групата на пермски јазици, зборуван од комиците во европскиот дел на Русија. Јазикот е сличен со удмуртски јазик.

Коми- зиријански јазик
коми 
Изговор: коми
Зборуван во: Русија 
Регион: Република Коми
Вкупно говорници:
Јазично семејство: пермски
 Коми- зиријански јазик
 
Писмо: Коми-зиријанска азбука
Јазични кодови
ISO 639-1: kv
ISO 639-2: kom
ISO 639-3: id=kpv kpv

Јазикот има два главни дијалекти и тоа: коми зиријански, кој е најголем и важи за база на литературниот јазик и коми-јазваски јазик.

Азбука уреди

A a a [a] [a]
Б б b [b] [be]
В в v [v] [ve]
Г г g [g] [ge]
Д д d [d]; како преднонепчена согласка, [dj] [de]
Е е e [je]; [e] по С освен [t, d, s, z, n, l] [je]
Ë ë ë [jo]; [o] по [tj, dj, sj, zj, nj, lj] [jo]
Ж ж ž [] [že]
З з z [z]; as palatal [zj] [ze]
И и i [i] [njebd i] soft i
I i ï [i] after [t, d, s, z, n, l] [jord i] hard i
Й й j [j] [i kratkəj]
К к k [k] [ka]
Л л l [l]; as palatal [lj] [el]
М м m [m] [em]
Н н n [n]; as palatal [nj] [en]
О о o [o] [o]
Ö ö ö [ə] [ə]
П п p [p] [pe]
Р р r [r] [er]
С с s [s]; as palatal [sj] [es]
Т т t [t]; as palatal [tj] [te]
У у u [u] [u]
Ф ф f [f] [ef]
Х х x [x] [xa]
Ц ц c [] [ce]
Ч ч č [j] [če]
Ш ш š [] [ša]
Щ щ šč [] [šča]
Ъ ъ _b [jord znak] "hard sign"
Ы ы y [] []
Ь ь ' _b [njebd znak] "soft sign"
Э э è [e] [e]
Ю ю ju [ju]; [u] after [tj, dj, sj, zj, nj, lj] [ju]
Я я ja [ja]; [a] after [tj, dj, sj, zj, nj, lj] [ja]