Финопермски јазици

Финопермските јазици се поголема подгрупа на јазици од групата на уралски јазици. Јазиците се зборуваат во Северна Европа, поточно во Русија, Финска, Естонија, Унгарија и останати места. Во оваа група спаѓаат:

Финоперски
фински
Географска
распространетост:
северна Феноскандија, балтички земји, југозападно, југоисточно и уралско подрачје во Русија
Класификација:уралски
Гранки:
ISO 639-2 и 639-5:fiu