Кемсколапонски јазик

Кемсколапонски јазикмртов јазик од групата на лапонски јазици од угрофинското семејство. Јазикот исчезнал пред повеќе од 100 години и се зборувал во северна Финска во општините Лапланд и Кусамо. Денес се останати неколку пишани документи што сведочат за јазикот, како што се неколку поеми и мал речник од Кусамо.

Кемсколапонски јазик
Зборуван во: Финска 
Регион: Северна Европа
Исчезнување: пред 100 години
Јазично семејство: уралски
 угрофински
  фино-пермски
   фино-волшки
    фино-лапски
     Лапонски
      Кемсколапонски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: id=sjk sjk