Мерјански јазик — мртов јазик дел од групата на угрофински јазици што го говореле Мерјанците. Тие живееле во денешен Јарослављ северозападно од Москва. Многу малку се знае за овој јазик освен неколку лексички и тополошки поими. Се претпоставува дека јазикот е исчезнат за време на Средновековието и Мерјанците биле словенизирани.

Мерјански јазик
Зборуван во: Русија 
Регион: европски дел на Русија
Исчезнување: ?
Јазично семејство: уралски
 угрофински
  фино-волшки
   Мерјански јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: