Балтофински јазици

Балтофинските јазици се група на јазици што се зборуваат во Северна Европа, поточно околу Балтичко Море во Финска, Русија и Естонија. Тие се дел од групата на уралски јазици и во оваа група спаѓаат: