Список на NGC-објекти (2001–3000)

список на статии на Викимедија

Ова е список на објектите со број 2001–3000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

2001–2100

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2014 здружение од ѕвезди Златна Рипка 05ч 32м &1000000000000002400000024с −67° 41′ 9,2
2020 расеана маглина Златна Рипка 05ч 33м &1000000000000001200000012с −67° 43′
2021 здружение од ѕвезди Златна Рипка 05ч 33м &1000000000000003000000030с −67° 27′ 12,1
2022 планетарна маглина Орион 05ч 42м &1000000000000006200000006,2с +09° 05′ &1000000000000001100000011″ 14,9
2023 расеана маглина Орион 05ч 41м &1000000000000037900000037,9с −02° 15′ &1000000000000005200000052″
2024 маглина Пламен оддавна маглина Орион 05ч 41м &1000000000000004300000043с −01° 51′
2025 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 32м &1000000000000003300000033с −71° 43′ 11,2
2043 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 35м &1000000000000056700000056,7с −70° 04′ &1000000000000002300000023″
2068 Месје 78 расеана маглина Орион 05ч 46м &1000000000000046700000046,7с +00° 00′ &1000000000000005000000050″ 8,0
2070 30 Златна Рипка (сместено во маглината Тарантула) расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 38м &1000000000000004200000042с −69° 06′ 7,3
2080 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 39м &1000000000000004400000044с −69° 39′ 10,4
2090 спирална галаксија Гулаб 05ч 47м &1000000000000002300000002,3с −34° 15′ &1000000000000000500000005″ 11,9
2099 Месје 37 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05ч 52м &1000000000000001900000019с +32° 33′ 6,2
2100 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 42м &1000000000000000900000009с −69° 12′ &1000000000000004300000043″ 9,6

2101–2200

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2129 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 01м &1000000000000000600000006с +23° 19′ &1000000000000002000000020″ 6,7
2146 спирална галаксија Жирафа 06ч 18м &1000000000000037500000037,5с +78° 21′ &1000000000000002100000021″ 11,1
2158 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 07м &1000000000000002500000025с +24° 06′ 9,5
2168 Месје 35 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 09м +24° 21′ 5,3
2169 расеано ѕвездено јато Орион 06ч 08м &1000000000000032500000032,5с +13° 57′ &1000000000000005700000057″ 6,0
2170 расеана маглина Еднорог 06ч 07м &1000000000000004800000048с −06° 23′
2171 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 58м &1000000000000026200000026,2с −70° 39′ &1000000000000001500000015″
2172 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 06ч 00м &1000000000000000500000005с −68° 38′ 11,9
2173 збиено ѕвездено јато Маса 05ч 57м &1000000000000039700000039,7с −72° 58′ &1000000000000004100000041″ 12,7
2174 расеана маглина Орион 06ч 10м +20° 30′ 6,8
2175 (сместено во NGC 2174) расеано ѕвездено јато Орион 06ч 10м +20° 30′ 6,8
2194 расеано ѕвездено јато Орион 06ч 13м &1000000000000042400000042,4с +12° 48′ &1000000000000000600000006″ 9,0

2201–2300

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2204 расеано ѕвездено јато Големо Куче 06ч 15м &1000000000000000900000009с −18° 39′ 9,4
2207 спирална галаксија Големо Куче 06ч 16м &1000000000000022100000022,1с −21° 22′ &1000000000000002000000020″ 11,4
2237 (дел од маглината Розета) расеана маглина Еднорог 06ч 33м &1000000000000004500000045с +05° 00′ 9
2238 (дел од маглината Розета) расеана маглина Еднорог 06ч 33м +05° 9
2239 (сместено во маглината Розета) расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 32м +04° 56′ 5,3
2244 сателитско јато (сместено во маглината Розета) расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 30м &1000000000000055800000055,8с +04° 58′ &1000000000000003000000030″ 5,3
2246 (дел од маглината Розета) расеана маглина[1] Еднорог 06ч 32м[1] +05° 07′[1] 9
2261 Хаблова Променлива Маглина расеана маглина Еднорог 06ч 39м &1000000000000001000000010с +08° 45′
2264 јато Новогодишна Елка расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 41м +09° 53′ 3,9
2266 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 43м +26° 58′ 9,5
2276 спирална галаксија Кефеј 07ч 27м &1000000000000017500000017,5с +85° 45′ &1000000000000001400000014″ 12,3
2286 расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 48м −03° 10′ 8,2
2287 Месје 41 расеано ѕвездено јато Големо Куче 06ч 46м −20° 46′ 4,9
2298 збиено ѕвездено јато Крма 06ч 48м &1000000000000059200000059,2с −36° 00′ &1000000000000001900000019″ 10,8
2299 Еднорог 06ч 51м[1] −07° 00′[1]
2300 леќеста галаксија Кефеј 07ч 32м &1000000000000021800000021,8с +85° 42′ &1000000000000003200000032″ 12,2

2301–2400

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2323 Месје 50 расеано ѕвездено јато Еднорог 07ч 02м &1000000000000004800000048с −08° 23′ 6,3
2336 спирална галаксија Жирафа 07ч 27м &1000000000000003700000003,7с +80° 10′ &1000000000000004200000042″ 13,5
2346 планетарна маглина Еднорог 07ч 09м &1000000000000022500000022,5с −00° 48′ &1000000000000002400000024″ 10,8
2349 расеано ѕвездено јато Еднорог 07ч 11м −08° 36′
2359 Торов Шлем, Гам 4 расеана маглина Големо Куче 07ч 18м &1000000000000003000000030с −13° 14′
2360 Каролинино Јато расеано ѕвездено јато Големо Куче 07ч 18м −15° 38′ 7,6
2362 јато Тау Големо Куче расеано ѕвездено јато Големо Куче 07ч 19м −24° 59′ 4,1
2363 (сместена во NGC 2366) расеана маглина Жирафа 07ч 28м &1000000000000029800000029,8с +69° 11′ &1000000000000003300000033″ 15,5
2366 неправилна галаксија Жирафа 07ч 28м &1000000000000051900000051,9с +69° 12′ &1000000000000003100000031″ 11,6
2371 (дупликат на NGC 2372; наречена и NGC 2371-2) планетарна маглина Близнаци 07ч 25м &1000000000000034700000034,7с +29° 29′ &1000000000000002600000026″ 14,5
2372 (дупликат на NGC 2371; наречена и NGC 2371-2) расеано ѕвездено јато Близнаци 07ч 25м &1000000000000034700000034,7с +29° 29′ &1000000000000002600000026″ 14,5
2374 расеано ѕвездено јато Големо Куче 07ч 25м &1000000000000054000000054,0с −13° 16′ &100000000000000000000000,0″ 8,0
2392 маглина Еским;
маглина Кловн
планетарна маглина Близнаци 07ч 29м &1000000000000010800000010,8с +20° 54′ &1000000000000004200000042″ 10,3

2401–2500

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2403 спирална галаксија Жирафа 07ч 36м &1000000000000050600000050,6с +65° 36′ &1000000000000001000000010″ 8,9[2]
2409 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 32м −17° 11′ 7,5
2419 збиено ѕвездено јато Рис 07ч 38м &1000000000000008500000008,5с +38° 52′ &1000000000000005500000055″ 9,06
2422 Месје 47 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 37м −14° 29′ 4,4
2437 Месје 46 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 42м −14° 49′ 6,3
2438 планетарна маглина Крма 07ч 41м &1000000000000051400000051,4с −14° 43′ &1000000000000005500000055″ 10,8
2440 планетарна маглина Крма 07ч 41м &1000000000000054900000054,9с −18° 12′ &1000000000000003000000030″ 18,9
2442 спирална галаксија Летечка Риба 07ч 36м &1000000000000023900000023,9с −69° 31′ &1000000000000004700000047″ 11,2
2443 (дупликат на NGC 2442) спирална галаксија Летечка Риба 07ч 36м &1000000000000023900000023,9с −69° 31′ &1000000000000004700000047″ 11,2
2447 Месје 93 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 45м −23° 52′ 6,6
2451 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 45м −37° 58′ 10,0
2460 спирална галаксија Жирафа 07ч 56м &1000000000000052400000052,4с +60° 20′ &1000000000000005700000057″ 12,5
2477 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 52м −38° 32′ 6,6
2491 галаксија Мало Куче 07ч 58м &1000000000000027400000027,4с +07° 59′ &1000000000000000200000002″ 15,6
2500 спирална галаксија Рис 08ч 01м &1000000000000053200000053,2с +50° 44′ &1000000000000001300000013″ 12,3

2501–2600

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2516 расеано ѕвездено јато Кобилица 07ч 58м −60° 45′ 3,8
2535 спирална галаксија Рак 08ч 11м &1000000000000013600000013,6с +25° 12′ &1000000000000002400000024″ 13,0
2536 спирална галаксија Рак 08ч 11м &1000000000000016100000016,1с +25° 10′ &1000000000000004500000045″ 14,5
2537 галаксија Мечкина Шепа неправилна галаксија Рис 08ч 13м &1000000000000014600000014,6с +45° 59′ &1000000000000003000000030″ 11,7
2541 спирална галаксија Рис 08ч 14м &1000000000000040400000040,4с +49° 03′ &1000000000000004200000042″ 13,0
2546 расеано ѕвездено јато Крма 08ч 12м −37° 37′ 6,5
2547 расеано ѕвездено јато Едро 08ч 10м &1000000000000025700000025,7с −49° 10′ &1000000000000000300000003″ 4,8
2548 Месје 48 расеано ѕвездено јато Водна Змија 08ч 14м −05° 45′ 6,1
2549 леќеста галаксија Рис 08ч 18м &1000000000000058400000058,4с +57° 48′ &1000000000000001000000010″ 12,1
2550 спирална галаксија Жирафа 08ч 24м &1000000000000033900000033,9с +74° 00′ &1000000000000004300000043″ 13,1
2551 спирална галаксија Жирафа 08ч 24м &1000000000000050500000050,5с +73° 24′ &1000000000000004400000044″ 12,7
2552 неправилна галаксија Рис 08ч 19м &1000000000000019600000019,6с +50° 00′ &1000000000000002800000028″ 13,5

2601–2700

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2608 пречкеста спирална галаксија Рак 08ч 17м &10000000000000003000000,3с +28° 28′ &1000000000000002200000022″ 13,01
2632 Месје 44;
јато Пчеларник;
јато Јасли
расеано ѕвездено јато Рак 08ч 40м +19° 41′ 3,2
2682 Месје 67 расеано ѕвездено јато Рак 08ч 51м &1000000000000001800000018с +11° 48′ 6,9
2683 спирална галаксија Рис 8ч 52м &1000000000000041700000041,7с +33° 25′ &1000000000000001000000010″ 9,7

2701–2800

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2715 спирална галаксија Жирафа 09ч 08м &1000000000000006100000006,1с +78° 05′ &1000000000000000700000007″ 11,9
2736 маглина Молив расеана маглина Едро 09ч 00м −45° 57′
2770 Фабрика за Супернови спирална галаксија Рис 09ч 09м &1000000000000033700000033,7с +33° 07′ &1000000000000002500000025″ 12,0
2775 спирална галаксија Рак 09ч 10м &1000000000000020100000020,1с +07° 02′ &1000000000000001800000018″ 11,4
2787 леќеста галаксија Голема Мечка 09ч 19м &1000000000000018900000018,9с +69° 12′ &1000000000000001200000012″ 11,7
2798 спирална галаксија Рис 09ч 17м &1000000000000023000000023,0с +41° 59′ &1000000000000005800000058″ 13,2
2799 неправилна галаксија Рис 09ч 17м &1000000000000031200000031,2с +41° 59′ &1000000000000003600000036″ 14,4

2801–2900

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2808 збиено ѕвездено јато Кобилица 09ч 12м &1000000000000002600000002,6с −64° 51′ &1000000000000004600000046″ 7,8
2812 леќеста галаксија/спирална галаксија Рак 09ч 17м &1000000000000040800000040,8с +19° 55′ &1000000000000000800000008″ 15,7
2813 леќеста галаксија Рак 09ч 17м &1000000000000045400000045,4с +19° 54′ &1000000000000002400000024″ 12,4
2818 планетарна маглина Компас 09ч 16м &1000000000000001700000001,7с −36° 37′ &1000000000000003900000039″ 12,5
2818a расеано ѕвездено јато Компас
2841 спирална галаксија Голема Мечка 09ч 22м &1000000000000002000000002,0с +50° 58′ &1000000000000004000000040″ 9,9
2859 леќеста галаксија Мал Лав 09ч 24м &1000000000000018700000018,7с +34° 30′ &1000000000000004900000049″ 11,8
2867 планетарна маглина Кобилица 09ч 21м &1000000000000025400000025,4с −58° 18′ &10000000000000401000000401″ 12,0
2899 планетарна маглина Едро 12,0

2901–3000

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2903 спирална галаксија Лав 09ч 32м &1000000000000009700000009,7с +21° 30′ &1000000000000000300000003″ 9,8
2915 неправилна галаксија Камелеон 09ч 26м &1000000000000011500000011,5с −76° 37′ &1000000000000003500000035″ 13,2
2935 спирална галаксија Водна Змија 09ч 36м &1000000000000044600000044,6с −21° 07′ &1000000000000004100000041″ 10,9
2964 спирална галаксија Лав 09ч 42м &1000000000000054200000054,2с +31° 50′ &1000000000000004900000049″ 12,0
2968 неправилна галаксија Лав 09ч 43м &1000000000000012100000012,1с +31° 55′ &1000000000000004200000042″ 13,1
2972 расеано ѕвездено јато Едро 09ч 40м &1000000000000028500000028,5с −50° 20′ &1000000000000001000000010″ 10,7
2976 спирална галаксија Голема Мечка 09ч 47м &1000000000000015500000015,5с +67° 55′ &1000000000000000300000003″ 10,9
2997 спирална галаксија Пумпа 09ч 45м &1000000000000038700000038,7с −31° 11′ &1000000000000002500000025″ 10,3
2998 спирална галаксија Голема Мечка 09ч 48м &1000000000000043600000043,6с +44° 04′ &1000000000000005100000051″ 13,3
2999 (дупликат на NGC 2972)[2] расеано ѕвездено јато Едро 09ч 40м &1000000000000028500000028,5с −50° 20′ &1000000000000001000000010″ 10,7
3000 двојна ѕвезда[1] Голема Мечка 09ч 49м[1] +44° 08′[1]

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,0 2,1 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.