Есен

годишно време
Годишни времиња
Умерени
Пролет
Лето
Есен
Зима
Тропски
Сува
сезона
Свежа
Топла
Дождовна сезона

Есен — едно од четирите умерени годишни времиња, преодот од лето кон зима.

Во умерените климатски појаси, есента е сезоната кога највеќето култури се берат, а листопадните дрва ги губат лисјата. Ова е и сезоната кога деновите набргу стануваат пократки и постудени, ноќите подолги, а врнежите се зачестуваат.

Есенска шума, Италија

Дефиниции

уреди

Астрономски, некои западни земји сметаат дека есента почнува со септемвриската рамнодненица (околу 23 септември) на северната полутопка, и мартовската рамноденица (21 март) на јужната полутопка, завршувајќи со декемвриската сончева пресвртница (околу 21 декември) на северната полутопка и јунската сончева пресвртница (21 јуни) на јужната. Меѓутоа ваквата поделба не е универзална. Исклучокот од овие дефиниции е ирскиот календар кој сѐ уште го следи келтскиот циклус, каде есента во се вбројува цел август, септември и октомври. Во кинеската астрономија, есенската рамноденица ја означува средината на есента, за окја се смета дека започнала околу 7 август).

Од друга страна, метеоролозите го сметаат за есен сет април и мај на јужната, и септември, октовмри и ноември на северната полутопка. Иако по летната сончева прествртница деновите почнуваат да се скратуваат, обично во септември (северна полутопка) или март (јужна полутопка) квечерините стануваат приметливо пократки и самата промена е понагла отколку одолговлечените квечерини на лето.

Есента обично го означува почетокот на школската година, бидејќи таа започнува рано во септември или март. Било која од овие дефиниции не е без мана бидејќи тие претполагаат дека годишните времиња се еднакво долги, и започнуваат и завршуваат во исто време ширум умерените зони на обете полутопки.

Есента како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Есента често се јавува како инспирација или тема во разни гранки на уметноста и во популарната култура.

Есента како тема во книжевноста

уреди

Есента како тема во популарната музика

уреди
 • „Есенска роза“ - песна на македонската поп група, „Македонија“.
 • „Есента во мене“ (Jesen u meni) - песна на хрватската група „Парни валјак“.[36]
 • „Есен“ (Jesen) - песна на српската рок-група „Катарина II“.[37]
 • „Есенско дете“ (Autumn's Child) - песна на американскиот рок музичар Капетан Бифхарт (Captain Beefheart) од 1967 година.[38]
 • „Есенско лисје“ (Autumn leaves) - песна на Ерик Клептон од 2010 година.[39]
 • „Есенско лисје“ (Autumn leaves) - песна на американскиот рапер Крис Браун од 2015 година.[40]
 • „Есенско лисје“ (Autumn leaves) - песна на американскиот пејач Нет Кинг Коул.[41]

Есента како тема во филмот

уреди

Есента како тема во сликарството

уреди

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
 1. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 178.
 2. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). Београд: Paidea, 2007, стр. 227-228.
 3. Пол Верлен, Есенска песна. Скопје: Македонска книга, 1987, стр. 19.
 4. Pol Verlen, Pesme. Beograd: Rad, 1969, стр. 10-11.
 5. Григор Витез, Песни. Мисла, Македонска книга, Култура, Наша книга и Детска радост, Скопје, 1990, стр. 77.
 6. Johan Volfgang Gete, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 42.
 7. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 8. 8,0 8,1 Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 164.
 9. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 75-76.
 10. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 81.
 11. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 78.
 12. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 200.
 13. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 59-60.
 14. Јован Јовановиħ Змај, Песме. Београд: Рад, 1963, стр. 259.
 15. Блаже Конески, Збор и опит 1. Скопје: Арс Ламина - публикации, Арс Либрис, 2021, стр. 23.
 16. Блаже Конески, Црн овен. Скопје: Арс Ламина - публикации, 2021, стр. 25.
 17. Блаже Конески, Поезија. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2011, стр. 63.
 18. Блаже Конески, Поезија. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2011, стр. 69.
 19. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 76.
 20. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 95.
 21. Стефан Маларме, Песме. Београд: Култура, 1970, стр. 94-97.
 22. Antun Gustav Matoš I. Sarajevo: Svjetlost, 1962, стр. 44.
 23. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 51.
 24. Pjer Paolo Pazolini, Put i nebo. Beograd: Mali vrt, 2016, стр. 14.
 25. Борис Леонидович Пастернак, Изабране песме. Нови Сад: Orpheus, 2011, стр. 109-115.
 26. Борис Леонидович Пастернак, Изабране песме. Нови Сад: Orpheus, 2011, стр. 261-262.
 27. Владислав Петковић-Дис, Песме. Београд: Рад, 1960, стр. 91.
 28. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 12.
 29. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 233-236.
 30. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 98.
 31. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 46.
 32. Рајнер Марија Рилке, Искуство тишине. Београд: Paideia, 2014, стр. 45.
 33. „Izabrana bibliografija Jaroslava Sajferta“ во: Jaroslav Sajfert, Stub kuge. Beograd: Mali vrt, 2014, стр. 93-94.
 34. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 237-238.
 35. Бруно Шулц, Митизација на реалноста. Скопје: Бегемот, 2015, стр. 15-23.
 36. YouTube, Jesen u meni - Parni Valjak (пристапено на 29.11.2016)
 37. YouTube, Ekatarina Velika - Jesen (пристапено на 29.11.2016)
 38. Captain Beefheart - Autumn's Child - YouTube (пристапено на 3.3.2016)
 39. YouTube, Eric Clapton -Autumn Leaves (пристапено на 29.11.2016)
 40. YouTube, Chris Brown - Autumn Leaves (Explicit) ft. Kendrick Lamar (пристапено на 29.11.2016)
 41. YouTube, Nat King Cole - Autumn Leaves (пристапено на 29.11.2016)
 42. IMDB, Autumn Sonata (1978) (пристапено на 9.10.2014)
 43. IMDB, Autumn in New York (2000) (пристапено на 23.1.2019)
 44. Središnja Hrvatska - Dvori s pogledom, Hrvatska turistička zajednica, 2009.