Зима

годишно време
Годишни времиња
Пролет
Лето
Есен
Зима

Зима — едно од четирите умерени годишни времиња. Во зимата се појавува снег. Вид на врнеж кој се појавува единствено кога температурата на воздухот (а со тоа и на облаците) се спушта под нулата. Освен снегот, во зимата сите плодови и растенија исчезнуваат сè до почетокот на пролетта кога повторно се раѓаат.

Охридско Езеро во зима
Дебарско Езеро во зима

Зимата како тема во уметноста и во популарната култура Уреди

Зимата се јавува како тема во бројни дела од уметноста и популарната култура.

Зимата како тема во книжевноста Уреди

Зимата како мотив во популарната музика Уреди

 • „Прошетај во зимата“ (англиски: Walk Out to Winter) — песна на британската поп-рок група Aztec Camera од 1983 година.[26]
 • „Понекогаш во зима“ (англиски: Sometimes in Winter) — песна на американската рок-група Blood Sweat and Tears од 1969 година.[27]
 • „Зимата и мојата душа“ (англиски: Winter And My Soul) — песна на американската рок-група Grand Funk Railroad од 1969 година.[28]
 • „Зимата убива“ (англиски: Winter Kills) — песна на британската електро-поп група Јазу (Yazoo) од 1982 година.[29]
 • „Впечатоци од африканската зима“ (англиски: Impressions Africa Winter) — песна на британската група Клок ДВА (Clock DVA) од 1981 година.[30]
 • „Зима“ (англиски: Winter) — песна на британската рок-група Ролинг Стоунс од 1973 година.[31]
 • „Маглестата сенка на зимата“ (англиски: A Hazy Shade Of Winter) — песна на американското поп-рок дуо Сајмон и Гарфанкел (Simon & Garfunkel) од 1968 година.[32]
 • „Зима (Хостел-Макси)“ (англиски: Winter (Hostel-Maxi)) — песна на британската рок-група Фол (The Fall) од 1982 година.[33]
 • „Зима 2“ (англиски: Winter 2) - песна на британската рок-група Фол од 1982 година.[33]

Зимата како тема во сликарството Уреди

Зимата како тема во филмот Уреди

Наводи Уреди

 1. Христина Аслимоска, Разделба со детството. Скопје: Детска радост, 2005, стр. 19.
 2. Јозо Т. Бошковски, Деца и цвеќиња и ѕвезди, Нов свет, Скопје, 1981, стр. 46.
 3. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 144-145.
 4. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 5. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 85-86.
 6. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 87-88.
 7. Јован Јовановиħ Змај, Краљевина Лаждишажди. Београд: Просвета, 1963, стр. 33.
 8. Славко Јаневски, Коренот на стеблото ја надминува мерата на нивните разуми. Скопје: Темплум, 2014, стр. 138-148.
 9. Итало Калвино, Ако една зимска ноќ некој патник. Скопје: Магор, 2012.
 10. Блаже Конески, Поезија. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2011, стр. 77.
 11. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 87.
 12. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 85-86.
 13. Стефан Маларме, Песме. Београд: Култура, 1970, стр. 98-101.
 14. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 52.
 15. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). Београд: Paidea, 2007, стр. 86-87.
 16. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 131-132.
 17. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 143.
 18. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 191.
 19. Живко Ст. Ризовски, Дете и светулка. Скопје: Наша книга, 1995, стр. 28.
 20. Стојан Тарапуза, Сон на тркала, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2015, стр. 52-53.
 21. Стојан Тарапуза, Сон на тркала, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2015, стр. 54-55.
 22. Васе Тодоров - Шлеговец, Магија на детството. Скопје: александар & александар, 2000, стр. 8.
 23. Branko Ćopić, Parohija tužnoga đavola. Beograd: Rad, 1964.
 24. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 260-261.
 25. Магор, Каталог 2015. Скопје, 2015, стр. 20.
 26. YouTube, walk out to winter/Aztec Camera (пристапено на 21.12.2016)
 27. YouTube, Blood Sweat and Tears - Sometimes In Winter (пристапено на 3.4.2018)
 28. Discogs, Grand Funk Railroad – Grand Funk (пристапено на 8.11.2022)
 29. Yazoo - Winter Kills - YouTube (пристапено на 2.11.2017)
 30. Clock DVA - Impressions Of African Winter - YouTube (пристапено на 15.11.2016)
 31. YouTube, The Rolling Stones Winter (пристапено на 7.3.2018)
 32. Discogs, Simon & Garfunkel ‎– Bookends (пристапено на 24.9.2018)
 33. 33,0 33,1 YouTube, The Fall - Hex Enduction Hour (Full Album) (пристапено на 18.6.2017)
 34. 34,0 34,1 34,2 34,3 Središnja Hrvatska - Dvori s pogledom, Hrvatska turistička zajednica, 2009.
 35. IMBb, Winter Sleep (2014), Awards (пристапено на 30.11.2014)
 36. МКЦ, Пази се! Доаѓа Cinedays 13. 13-22 Ное., Скопје, 2014, стр. 51.