Годишното време — еден од најважните периоди во годината, најчесто засновано на годишните климатски промени.

Годишните времиња прикажани како положбата на Земјата во однос на Сонцето.

Годишните времиња како мотив во уметноста Уреди

Наводи Уреди

  1. Јулијана Величковска, Годишни времиња. Скопје: ПНВ-Публикации, 2014.
  2. Живко Николовски, Низа ситно нанижана. Скопје: Детска радост, 1985, стр. 47.