Список на NGC-објекти (4001–5000)

список на статии на Викимедија

Ова е список на објектите со број 4001–5000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

4001–4100

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4013 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 58м &1000000000000031400000031,4с +43° 56′ &1000000000000005100000051″ 12,4
4014 спирална галаксија Береникина Коса 11ч 58м &1000000000000035900000035,9с +16° 10′ &1000000000000003600000036″ 13,5
4015 Арп 138 заемодејствувачки галаксии Береникина Коса 11ч 58м &1000000000000042500000042,5с +25° 02′ &1000000000000001300000013″ 14,2
4016 спирална галаксија Лав 11ч 58м &1000000000000029200000029,2с +27° 31′ &1000000000000004300000043″ 14,6
4017 спирална галаксија Береникина Коса 11ч 58м &1000000000000045800000045,8с +27° 27′ &1000000000000000800000008″ 13,5
4018 спирална галаксија Береникина Коса 11ч 58м &1000000000000031400000031,4с +43° 56′ &1000000000000004800000048″ 12,4
4027 спирална галаксија Гавран 11ч 59м &1000000000000027800000027,8с −19° 16′ &1000000000000003200000032″ 117
4038 галаксии Антени заемодејствувачка галаксија Гавран 12ч 01м &1000000000000052500000052,5с −18° 52′ &1000000000000000300000003″ 11,0
4039 галаксии Антени заемодејствувачка галаксија Гавран 12ч 01м &1000000000000052500000052,5с −18° 52′ &1000000000000000300000003″ 11,0
4088 спирална галаксија Голема Мечка 12ч 05м &1000000000000033700000033,7с +50° 32′ &1000000000000002300000023″ 112

4101–4200

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4121 елиптична галаксија Змеј 12ч 07м &1000000000000056600000056,6с +65° 06′ &1000000000000005000000050″ 14,1
4125 елиптична галаксија Змеј 12ч 08м &1000000000000006300000006,3с +65° 10′ &1000000000000002700000027″ 10,9
4151 спирална галаксија Ловечки Кучиња 12ч 10м &1000000000000032700000032,7с +39° 24′ &1000000000000002000000020″ 112
4178 спирална галаксија Девица 12ч 12м &1000000000000004700000047с +10° 52′ &100000000000000000000000″ 11.4
4192 Месје 98 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 13м &1000000000000048400000048,4с +14° 52′ &1000000000000005800000058″ 11,0

4201-4300

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4214 неправилна галаксија Ловечки Кучиња 12ч 15м &1000000000000039200000039,2с +36° 19′ &1000000000000004100000041″ 10,3
4216 спирална галаксија Девица 12ч 15м &1000000000000054400000054,4с +13° 09′ &1000000000000000000000000″ 112
4236 спирална галаксија Змеј 12ч 16м &1000000000000041800000041,8с +69° 28′ &1000000000000001000000010″ 10,7
4244 спирална галаксија Ловечки Кучиња 12ч 17м &1000000000000030100000030,1с +37° 48′ &1000000000000003000000030″ 10,2
4254 Месје 99 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 18м &1000000000000049600000049,6с +14° 25′ &1000000000000000000000000″ 10,2
4258 Месје 106 спирална галаксија Ловечки Кучиња 12ч 18м &1000000000000057500000057,5с +47° 18′ &1000000000000001400000014″ 9,6
4261 елиптична галаксија Девица 12ч 19м &1000000000000023200000023,2с +05° 49′ &1000000000000003000000030″ 10,4

4301–4400

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4303 Месје 61 спирална галаксија Девица 12ч 21м &1000000000000055000000055,0с +04° 28′ &1000000000000002900000029″ 10,9
4308 елиптична галаксија Береникина Коса 12ч 21м &1000000000000056900000056,9с +30° 04′ &1000000000000002700000027″ 14,3
4309 леќеста галаксија Девица 12ч 22м &1000000000000012400000012,4с +07° 08′ &1000000000000003800000038″ 14,3
4314 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 22м &1000000000000032000000032,0с +29° 53′ &1000000000000004400000044″ 115
4319 спирална галаксија Змеј 12ч 21м &1000000000000044100000044,1с +75° 19′ &1000000000000002100000021″ 13,0
4321 Месје 100 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 22м &1000000000000055000000055,0с +15° 49′ &1000000000000002000000020″ 10,6
4325 јато Галаксија 12ч 23м &1000000000000066800000006,68с +10° 37′ &1000000000000016300000016,3″
4374 Месје 84 елиптична галаксија Девица 12ч 25м &1000000000000003700000003,7с +12° 53′ &1000000000000001300000013″ 10,8
4382 Месје 85 леќеста галаксија Береникина Коса 12ч 25м &1000000000000024200000024,2с +18° 11′ &1000000000000002700000027″ 10,2
4395 спирална галаксија Ловечки Кучиња 12ч 25м &1000000000000048900000048,9с +33° 32′ &1000000000000004800000048″ 117

4401–4500

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4406 Месје 86 леќеста галаксија
/елиптична галаксија
Девица 12ч 26м &1000000000000012200000012,2с +12° 56′ &1000000000000004500000045″ 10,9
4414 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 26м &1000000000000027100000027,1с +31° 13′ &1000000000000002100000021″ 10,9
4435 галаксии Очи леќеста галаксија Девица 12ч 27м &1000000000000040600000040,6с +13° 04′ &1000000000000004400000044″ 119
4438 галаксии Очи спирална галаксија Девица 12ч 27м &1000000000000045900000045,9с +13° 00′ &1000000000000003200000032″ 12,0
4444 спирална галаксија Кентаур
4448 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 28м &1000000000000015200000015,2с +28° 37′ &1000000000000001600000016″ 119
4449 неправилна галаксија Ловечки Кучиња 12ч 28м &1000000000000011000000011,0с +44° 05′ &1000000000000033400000033,4″ 10,0[2]
4450 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 28м &1000000000000029600000029,6с +17° 05′ &1000000000000000500000005″ 112
4463 расеано ѕвездено јато Мува 12ч 30м −64° 47′ 7,6
4486 Месје 87 елиптична галаксија Девица 12ч 30м &1000000000000049400000049,4с +12° 23′ &1000000000000002800000028″ 12,9

4501–4600

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4501 Месје 88 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 31м &1000000000000059300000059,3с +14° 25′ &1000000000000001300000013″ 10,6
4526 леќеста галаксија Девица 12ч 34м &1000000000000003200000003,2с +07° 41′ &1000000000000005800000058″ 10,6
4536 спирална галаксија Девица 12ч 34м &1000000000000027200000027,2с +02° 11′ &1000000000000001500000015″ 12,3
4548 Месје 91 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 35м &1000000000000026600000026,6с +14° 29′ &1000000000000004500000045″ 115
4552 Месје 89 елиптична галаксија Девица 12ч 35м &1000000000000040000000040,0с +12° 33′ &1000000000000002300000023″ 111
4555 елиптична галаксија Береникина Коса 12ч 35м &1000000000000041300000041,3с +26° 31′ &1000000000000002300000023″ 13,5
4559 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 35м &1000000000000057800000057,8с +27° 57′ &1000000000000003500000035″ 10,7
4565 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 36м &1000000000000021100000021,1с +25° 59′ &1000000000000001400000014″ 10,3
4567 Сијамски Близнаци[2] заемодејствувачка галаксија Девица 12ч 36м &1000000000000032800000032,8с +11° 15′ &1000000000000002700000027″ 12,1
4568 Сијамски Близнаци[2] заемодејствувачка галаксија Девица 12ч 36м &1000000000000034300000034,3с +11° 14′ &1000000000000001800000018″ 12,1
4569 Месје 90 спирална галаксија Девица 12ч 36м &1000000000000050100000050,1с +13° 09′ &1000000000000004600000046″ 118
4579 Месје 58 спирална галаксија Девица 12ч 37м &1000000000000043500000043,5с +11° 49′ &1000000000000000400000004″ 115
4590 Месје 68 збиено ѕвездено јато Водна Змија 12ч 39м &1000000000000028000000028,0с −26° 44′ &1000000000000003500000035″ 10,3
4594 Месје 104;
галаксија Сомбреро
спирална галаксија Девица 12ч 39м &1000000000000059400000059,4с −11° 37′ &1000000000000002300000023″ 10,3

4601–4700

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4603 спирална галаксија Кентаур 12ч 40м &1000000000000055300000055,3с −40° 58′ &1000000000000003200000032″ 12,1
4605 спирална галаксија Голема Мечка 12ч 40м &1000000000000000400000000,4с +61° 36′ &1000000000000003200000032″ 10,8
4618 неправилна галаксија Ловечки Кучиња 12ч 41м &1000000000000032500000032,5с +41° 09′ &1000000000000000000000000″ 115
4621 Месје 59 елиптична галаксија Девица 12ч 42м &1000000000000002400000002,4с +11° 38′ &1000000000000004500000045″ 11,0
4622 спирална галаксија Кентаур 12ч 42м &1000000000000037600000037,6с −40° 44′ &1000000000000003500000035″ 13,5
4623 леќеста галаксија Девица 12ч 42м &1000000000000010800000010,8с +07° 40′ &1000000000000003400000034″ 13,6
4624 спирална галаксија Девица 12ч 42м &1000000000000050000000050,0с +02° 41′ &1000000000000001700000017″ 118
4625 неправилна галаксија Ловечки Кучиња 12ч 41м &1000000000000052800000052,8с +41° 16′ &1000000000000002600000026″ 13,0
4626 спирална галаксија Девица 12ч 42м &1000000000000025300000025,3с −07° 02′ &1000000000000003800000038″ 14
4627 елиптична галаксија Ловечки Кучиња 12ч 41м &1000000000000059700000059,7с +32° 34′ &1000000000000002400000024″ 13,3
4631 спирална галаксија Ловечки Кучиња 12ч 42м &1000000000000007800000007,8с +32° 32′ &1000000000000002700000027″ 9,8
4639 спирална галаксија Девица 12ч 42м &1000000000000052500000052,5с +13° 15′ &1000000000000002400000024″ 12,4
4647 спирална галаксија Девица 12ч 43м &1000000000000032600000032,6с +11° 34′ &1000000000000005500000055″ 12,5
4649 Месје 60 елиптична галаксија Девица 12ч 43м &1000000000000040200000040,2с +11° 33′ &1000000000000000900000009″ 10,3
4650 спирална галаксија Кентаур 12ч 44м &1000000000000019700000019,7с −40° 43′ &1000000000000005000000050″ 12,8
4656 заемодејствувачка галаксија Ловечки Кучиња 12ч 43м &1000000000000058200000058,2с +32° 10′ &1000000000000000900000009″ 10,6
4657 заемодејствувачка галаксија Ловечки Кучиња 12ч 44м &1000000000000011300000011,3с +32° 12′ &1000000000000001900000019″
4666 спирална галаксија Девица 12ч 45м &1000000000000008300000008,3с −00° 27′ &1000000000000004900000049″ 10,8
4676 галаксија Глувци заемодејствувачки галаксии Береникина Коса 12ч 46м &1000000000000010200000010,2с +30° 43′ &1000000000000005400000054″ 14,1

4701–4800

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4710 леќеста галаксија Береникина Коса 12ч 49м &1000000000000038900000038,9с +15° 09′ &1000000000000005400000054″ 116
4712 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 49м &1000000000000034200000034,2с +25° 28′ &1000000000000001200000012″ 13,3
4725 спирална галаксија Береникина Коса 12ч 50м &1000000000000026700000026,7с +25° 30′ &1000000000000000200000002″ 10,2
4736 Месје 94 спирална галаксија Ловечки Кучиња 12ч 50м &1000000000000052600000052,6с +41° 07′ &1000000000000000900000009″ 8,7
4755 Jewel Box;
като Капа Јужен Крст
расеано ѕвездено јато Јужен Крст 12ч 53м &1000000000000004200000042с −60° 22′

4801–4900

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4826 Месје 64;
галаксија Црно Око
спирална галаксија Береникина Коса 12ч 56м &1000000000000043900000043,9с +21° 41′ &1000000000000000000000000″ 8,9
4833 збиено ѕвездено јато Мува 12ч 59м &1000000000000035000000035,0с −70° 52′ &1000000000000002900000029″ 8,7
4881 елиптична галаксија Береникина Коса 12ч 59м &1000000000000057800000057,8с +28° 14′ &1000000000000004800000048″ 14,7
4889 Колдвел 35 елиптична галаксија Береникина Коса 13ч 00м &1000000000000008100000008,1с +27° 58′ &1000000000000003700000037″ 114

4901–5000

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
4911 спирална галаксија Береникина Коса 13ч 00м &1000000000000056100000056,1с +27° 47′ &1000000000000025500000025,5″ 12,8
4945 спирална галаксија Кентаур 13ч 05м &1000000000000026100000026,1с −49° 28′ &1000000000000001500000015″ 9,6
4976 елиптична галаксија Кентаур 13ч 08м &1000000000000037400000037,4с −49° 30′ &1000000000000002000000020″ 112
4984 леќеста галаксија Девица 13ч 08м &1000000000000057300000057,3с −15° 30′ &1000000000000005900000059″ 12
5000 спирална галаксија Береникина Коса 13ч 09м &1000000000000047600000047,6с +28° 54′ &1000000000000002300000023″ 14,2

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,0 2,1 2,2 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.