Административна поделба на Турција

Турција се дели на следниве административни единици (по хиерархиски редослед):

Карта на пописните региони во Турција
Карта на окрузите во Турција

Покрај ова, земјата е поделена на 7 пописни региони, кои немаат административна улога, туку служат само за статистички цели.ПоврзаноУреди