Салицилна киселина

хемиско соединение

Салицилната киселина (од латински salix, врба, од чија кора се добива) е фенолна киселина. Солите и естрите на салицилната киселина се познати како салицилати.

Салицилна киселина
Skeletal formula of salicylic acid
Ball-and-stick model of salicylic acid
Салицилна киселина
Назнаки
69-72-7 Yes check.svgОк
ChEMBL ChEMBL424 Yes check.svgОк
ChemSpider 331 Yes check.svgОк
EC-број 200-712-3
Jmol-3D слики Слика
PubChem 338
UNII O414PZ4LPZ Yes check.svgОк
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Густина 1.443 g/cm3
Точка на топење
Точка на вриење
0.2 g/100 mL H2O (20 °C)
Растворливост во хлороформ, етанол, метанол Chloroform 0.19 M, ethanol 1.84 M, methanol 2.65 M
Киселост (pKa) 2.97
Слични супстанци
Слични супстанци Methyl salicylate,
Benzoic acid,
Phenol, Aspirin,
4-Hydroxybenzoic acid,
Magnesium salicylate,
Choline salicylate,
Bismuth subsalicylate,
Sulfosalicylic acid
Штетност
MSDS Oxford MSDS
EU индекс 200-712-3
EU класификација Harmful (Xn)
R-фрази R22 R36 R38 R61
S-фрази (застарено) S22 S26 S36 S37 S39
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
2
0
 
Температура на запалување 157 °C
Температура на самозапалување 545 °C
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (завери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи